Hinnom

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hinnom

  Hinnom is de naam van het dal ten zuiden van de oude stad Jeruzalem. God noemt bij monde van Jeremia het dal: ‘het dal met de dode lichamen en de as’ (Jer. 31:40). Daar werd afval uit de stad verbrand. Het woord "Gehenna" betekent “dal van Hinnom” en werd de benaming van de hel.

  Jeruzalem_NT-Wilde_1889.jpg

  Plattegrond[1]: Dal van Hinnom, ten zuiden van Jeruzalem. 

  Het Hinnomdal liep langs de grens tussen Juda en Benjamin. Er waren door de Israëlieten hoogten van de afgod Baäl gebouwd. De Judese koningen Achaz en Manasse richtten er een altaar op voor de afgod Molech, waaraan kinderen werden geofferd. Deze plaats in of bij het Kidrondal heet ‘Tofet’. 

  Jer 32:35 Zij bouwden de hoogten van de Baäl, die in het dal Ben-Hinnom zijn, om hun zonen en hun dochters voor de Molech door [het vuur] te laten gaan, wat Ik hun niet geboden had. En in Mijn hart was het niet opgekomen dat zij deze gruweldaad zouden doen, zodat ze Juda zouden doen zondigen.
  (HSV)

  Wanneer Jeruzalem voor de HEER herbouwd zal worden, zal onder andere het Hinnomdal een heiligheid voor Hem zijn.

  Jer 31:38 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de stad herbouwd zal worden voor de HEERE, van de Hananeëltoren tot aan de Hoekpoort,
  Jer 31:40 Heel het dal met de dode lichamen en de as en al de velden tot aan de beek Kidron, tot aan de hoek van de Paardenpoort naar het oosten toe, zal een heiligheid voor de HEERE zijn. Voor eeuwig zal er niets meer worden weggerukt of afgebroken.

  Jer 31:39 en dat het meetlint nog verder zal lopen, rechtdoor, tot aan de heuvel Gareb en zal afbuigen naar Goa.
  (HSV)

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart van W.A. Wilde, 1889. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.