Hof van Eden

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hof_van_Eden

  De Hof van Eden was de lusthof, de prachtige tuin, die God Zelf in de landstreek Eden, in het huidige Midden-Oosten, aanlegde voor het eerste mensenpaar.

  Hof_van_Eden_fuyinchina.jpg

  Fig.[1] Artistieke verbeelding van de Hof van Eden.

  De hof wordt, naar de Septuaginta, meestal het Paradijs wordt genoemd. 

  In de hof stonden onder meer de boom van het Leven en de boom der Kennis van Goed en Kwaad. Naar tenminste één ons bekende boomsoort in de hof wordt in de Schrift verwezen: de vijgenboom, waarvan Adam en Manninne bladeren namen. 

  Na hun schepping had God de eerste mensen in deze hof geplaatst. Daar leefden ze in een toestand van volmaakt geluk, onschuld en volmaakte gemeenschap met hun Schepper, totdat ze zondigden. 

  In Gen. 2 :10-14 wordt meegedeeld, dat een rivier van Eden uitging om de hof te bevochtigen, en dat deze rivier zich daarna splitste in vier armen. De eerste en tweede arm, Pison en Gihon zijn ons niet verder bekend. De derde, Hiddékel, is de Tigris, vergelijk Dan. 10 :4. En de vierde arm, Frath, is de Eufraat, zoals duidelijk blijkt uit de andere plaatsen in de Bijbel waar van deze rivier sprake is.

  De Hof van Eden lag in het huidige Midden-Oosten. Over de juiste ligging van de hof kan niets met zekerheid worden gezegd. Maar omdat gesproken wordt over de rivieren de Tigris en de Eufraat, moet gedacht worden aan een plek in Mesopotamië (in het huidige Irak). Het is niet met zekerheid te zeggen, of het aan de bovenloop van deze rivieren in Armenië, of aan de benedenloop, in Babylonië, moet worden gezocht.

  De kennis van de juiste ligging zou voor ons niet nuttig zijn, en zou misschien zelfs wel tot bijgelovige en afgodische verering van deze plaats kunnen leiden. 

  Adam en Eva overtraden Gods verbod door te nemen van de vrucht van de boom der Kennis van Goed en Kwaad. In het paradijs werd dus de eerste zonde van de mens gedaan. God bracht een vloek over het aardrijk en zond onze oerouders weg uit de hof. Engelen bewaakten de toegang tot de boom van het Leven. 

  Nu de hof van Eden, het aardse Paradijs, is verzondigd en verloren, richt de Bijbel de blik van het geloof op het onverliesbaar Paradijs van God, zoals daarvan gesproken wordt in Luk. 23 :43, 2 Kor. 12:4, Openb. 2 :7. 

  Bron

  C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 136. Hieruit is, onder toestemming, op 20 jan. 2013 tekst gebruikt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Hof_van_Eden_fuyinchina.jpg
  Geen beschrijving
  127.87 kB11:31, 21 jan 2013Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.