Hond

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hond

  De hond komt in de Bijbel naar voren als een onrein en verachtelijk dier. Honden waren en zijn nog steeds de aaseters van Oosterse steden. Ze eten het afval dat in de straten wordt gegooid.

  Vandaar dat de onreine volken of heidenen worden vergeleken met honden, Ps. 22:16; 59: 6,14.

  De prijs van een hond mocht niet in de schatkist van Gods huis brengen, Deut. 23:18.

  De 23:18 U mag geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de HEERE, uw God, brengen [ter inlossing] van welke gelofte dan ook, want die zijn beide een gruwel voor de HEERE, uw God. (HSV)

  Hazaël, een heiden, zei: "Is uw knecht een hond?" en de meest beledigende bijnaam was een man een dode hond noemen.

  Het waren de honden die het lichaam van Izebel aten, en het bloed van Naboth en van Achab oplikten.

  In het Nieuwe Testament komt we ‘hond’ evenzo in ongunstige zin voor.

  Mt 7:6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw parels niet voor de varkens; opdat zij ze niet misschien met hun poten vertrappen en zich omkeren en u verscheuren. (TELOS)

  De Heer Jezus maakte een duidelijk onderscheid tussen Gods volk en de buitenstaanders. Gods volk is voor God als kinderen, die bevoorrecht zijn boven de huishondjes, de niet-bevoorrechte heidenen.

  Mt 15:22 En zie, een Kananese vrouw die uit dat gebied kwam, riep de woorden: Erbarm U over mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is ernstig bezeten.
  Mt 15:23 Hij antwoordde haar echter geen woord. En zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem aldus: Stuur haar weg, want zij roept ons na.
  Mt 15:24 Hij antwoordde echter en zei: Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israels.
  Mt 15:25 Zij nu kwam en huldigde Hem en zei: Heer, help mij!
  Mt 15:26 Hij echter antwoordde en zei: Het is niet juist het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.
  Mt 15:27 Zij echter zei: Jawel, Heer, want ook de honden eten van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.
  Mt 15:28 Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof; moge u gebeuren zoals u wilt. En haar dochter werd gezond van dat uur af.
  (TELOS)

  In deze passage wordt het verkleinwoord ‘hondjes’ (‘puppies’) gebruikt. Honden werden vaak als huisdier gehouden totdat ze waren opgegroeid.

  De apostel Paulus waarschuwde voor de honden.

  Flp 3:2 Kijkt uit voor de honden, kijkt uit voor de boze arbeiders, kijkt uit voor de versnijdenis. (TELOS)

  De bedoelde ‘honden’ zijn misschien de heidense (en/of Joodse) vervolgers. Sommige uitleggers denken aan Joodse valse leraars.

  2Pe 2:22 Hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt: ‘De hond is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel’, en: ‘De gewassen zeug tot het wentelen in de modder’. (TELOS)

  Opb 22:15 Buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet (TELOS)

  Bron

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Dog. De tekst van dit lemma is op 11 aug. 2014 genomen, vertaald en verwerkt.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.