Hooglied

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hooglied

  Hooglied is een boek het Oude Testament. Het is een liefdeslied geschreven door Salomo en gaat over de liefde tussen de koning van Israël en een eenvoudig meisje van het land. 

  Naam, auteur en datering

  Het bijbelboek dat wij kennen als Hooglied, draagt de Hebreeuwse naam “Lied der liederen,” dat wil zeggen het schoonste lied. Dit zet het boek in een speciaal perspectief, vergelijkbaar b.v. met de titel: “Koning der koningen.” Luther noemde het boek “Hohelied” (bruiloftslied), hiervan is de Nederlandse naam 'Hooglied' afgeleid.

  Volgens Hooglied 1:1 is Salomo de schrijver van het lied. Sommigen betwijfelen dit omdat het taalgebruik in Hooglied niet zou passen bij het taalgebruik in de dagen van Salomo. Ook trekt men in twijfel of een man die wel 1000 vrouwen en bijvrouwen bezat wel in staat zou zijn een liefdeslied te schrijven over zijn liefde tot een eenvoudige herderin. Toch zijn er ook belangrijke aanwijzingen die pleiten voor het auteurschap van Salomo: hij heeft vele liederen geschreven ( 1 Kon. 4:32); veel beeldspraak wijst op weelderige kleding en luxe producten; Salomo was een kenner van de natuur ( 1 Kon. 4:33) en zijn rijkdom was uitzonderlijk.

  Salomo was koning over Israël van 971 tot 913 voor Christus. In deze periode moet het boek Hooglied zijn ontstaan.

  De betekenis van Hooglied

  De interpretatie van het boek is altijd zeer divers geweest. Heel vaak werd de inhoud van het boek vergeestelijkt en uitgelegd als een loflied op de liefde tussen God en Israël of Christus en zijn gemeente. Toch verloor men daarbij wel eens uit het oog dat de primaire betekenis van Hooglied lag in de liefde tussen man en vrouw.man en vrouw.jpg

  Lessen die we hieruit kunnen trekken is dat jonge mensen opgeroepen worden voorzichtig om te gaan met seksualiteit. Er is aan de ene kant een genieten van de liefde maar anderzijds ook de waarschuwing de liefde niet te prikkelen voor zijn tijd. Een muur is bij voorbeeld beeldspraak voor een ongehuwde vrouw die haar maagdelijkheid beschermt, terwijl een deur het beeld is van een vrouw die open staat voor allerlei seksuele escapades.

  Hooglied verwijst niet naar andere bijbelgedeelten en wordt ook nergens anders in de bijbel aangehaald. Behalve in Hooglied 8:6, waar God zijdelings genoemd wordt, komt God in het gehele boek niet ter sprake. In de Israëlische liturgie zong men dit lied op de achtste dag van het Pesach feest, waarmee men de liefde van God voor Israël bezong bij de bevrijding uit Egypte.

  De boodschap van Hooglied

  Het is een loflied op de liefde tussen man en vrouw, op zeer intense wijze beschreven, openhartig en gepassioneerd zonder platvloers te worden. In Hooglied wordt de lichamelijke liefde hoog gewaardeerd waaruit we de les kunnen trekken dat seksualiteit zoals God het heeft bedoeld niet verdorven of minderwaardig is, zoals de kerk door de eeuwen de illusie heeft gewekt.

  Daarnaast leert Hooglied ons terughoudend te zijn en seksuele prikkels niet te stimuleren voor het de tijd is. De tijd om hiervan ten volle te genieten is pas daar, als de relatie door de omgeving en de maatschappij formeel bevestigd en erkend is. Kortom: Vader en moeder verlaten (een openlijke stap) de vrouw aanhangen (letterlijk “aankleven” = verbondssluiting) en daarna één vlees worden (lichamelijke eenheid.) Dit plaatst het prachtige geschenk dat God ons heeft gegeven in de seksualiteit, binnen de veilige bescherming van het huwelijk. Belangrijke boodschap voor de jeugd uit onze dagen.

  Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid, een afgesloten wel, een verzegelde bron.” (Hooglied 4:12.)

  Indeling

  Ook over de onderverdeling en de inhoud van het boek wordt zeer verschillend gedacht. Sommigen menen een verhaallijn te ontdekken in het boek, anderen vatten het boek op als een bundel losse liefdesliederen. Toch kunnen we komen op grond van de inhoud komen tot een globale indeling:

  Deel 1: Inleiding, 1:1-2:7.                                                                                                                                                                                

  • De bruid zingt haar verlangen uit naar de bruidegom. 1:2-7                                                                            
  • De  bruidegom beantwoordt de vraag van de bruid en bezingt haar schoonheid. 1:8-17                                                                                
  • De bruid spreekt haar verlangen naar de bruidegom uit. 2:1-7                                                                                                            

  Deel 2: Ontplooiing van de liefde. 2:7-5:1.                                                                                                                                

  • Beurtzang tussen bruid en bruidegom. 2:8-17                                                                                                                                
  • Verlangen van de bruid. 3:1-5                                                                                                                                                          
  • Aankomst van de bruidegom. 3:6-11                                                                                                                                                    
  • De bruidegom bezingt de schoonheid van de bruid en nodigt haar bij hem te komen. 4:1-5:1

  Deel 3: Volwassen geworden liefde, 5:2-8:4.                                                                                                                                

  • Bruidegom klopt aan, bruid doet te laat open en zoekt haar liefste maar vindt hem niet. 5:2-8                                                              
  • Beurtzang tussen de meisjes van Jeruzalem en de bruid, wat maakt de bruidegom zo bijzonder?? 5:9-6:3                                                
  • De bruidegom bezingt opnieuw de schoonheid van de bruid. 6:4-7:9                                                                                  
  • Liefdesverlangen van de bruid. 7:10-8:5                                                                                                                                   

  Deel 4: Afsluiting, 8:6-14.                                                                                                                                                                  

  • De kracht van de liefde. 8:6+7                                                                                                                                              
  • Waarschuwing voor de hartstocht niet voortijdig op te wekken. 8:8+9                                                                                          
  • Slotwoorden van bruid en bruidegom. 8:10-14.                                                                                                                                                              

  Zang

  Hooglied is een lied waarvan de melodie bekend was in de tijd dat de Masoreten (7e-11e eeuw na Chr.) voordrachtstekens (teamim) bij de Hebreeuwse letters hebben geplaatst. Deze tekens dienen voor de intonatie en zang van de tekst. In de volgende videoclip wordt Hooglied 8:6-7 a capella gezongen door de Israelische zangeres Ofra Haza (1957-2000) tijdens een muziekfestival in Montreux in 1990. De melodie is gebaseerd op de voordrachtstekens van de Masoreten. De zangeres herhaalt sommige stukjes. De Nederlandse tekst is uit de Herziene Statenvertaling[2]
   

  Ofra Haza, Love song, Montreux, 1990. Duur: 3 minuten. Bron: Youtube.com. 

  Get Adobe Flash player

   

  Hooglied 8:6 
  śîmēnî ḵaḥwōṯām ‘al-libeḵā
  Leg mij als een zegel op Uw hart,

  kaḥwōṯām ‘al-zərwō‘eḵā
  als een zegel op Uw arm.

  kî-‘azzâ ḵammāweṯ ’ahăḇâ
  Want de liefde is sterk als de dood,

  qāšâ ḵišə’wōl qinə’â
  de hartstocht onstuitbaar als het graf.

  rəšāfeyhā rišəpê ’ēš
  Haar vonken zijn vurige vonken,

  šaləheḇeṯəyâ:
  vlammen van de HEERE.

  Hooglied 8:7
  mayim rabîm lō’ yûḵəlû ləḵabwōṯ ’eṯ-hā’ahăḇâ

  Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen

  ûnəhārwōṯ lō’ yišəṭəfûhā
  en rivieren spoelen haar niet weg.

  ’im-yitēn ’îš ’eṯ-kāl-hwōn bêṯwō bā’ahăḇâ
  Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde,

  bwōz yāḇûzû lwō:
  men zou hem smadelijk verachten.

  Meer weten

  A. Miller, Het lied der liefde; beschouwing over het Hooglied. J.N. Voorhoeve, Den Haag. Vrij bewerkt naar de Engelse uitgave van de schrijver A. Miller. Omvang: 187 blz. 

  Ger de Koning, Het Hooglied, Toegelicht en Toegepast, Uitgeverij Daniel

  Voetnoten

  1. ↑ Bron: J.P. van de Giessen, Nogmaals een liefdeslied, op BijbelAantekeningen.nl, 26 okt. 2011. Hieraan is ook de transcriptie ontleend. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   man en vrouw.jpg
  Geen beschrijving
  4.77 kB16:58, 12 jan 2011Andre WisseActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.