Horieten

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Horieten

  Horieten of Chorieten waren bewoners van het gebergte Seïr en het latere landschap Edom. Ze worden zes maal in de Bijbel genoemd. De naam ‘Horiet’ betekent ‘holbewoner’.

  Niet-israelietische volken (Wolters).jpg

  Kaart[1]: Woonplaats van de Horieten, ten zuiden van de Dode Zee
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 

  De Engelse namen in de Authorized Version zijn Horite, Horims.

  Ze worden de eerste maal genoemd in Genesis, in verband met hun onderwerping door de Elamitische koning Kedorlaomer en de met hem verbonden koningen. 

  Ge 14:6 en de Horieten in hun bergland Seïr tot aan El-Paran, dat aan de woestijn grenst.
  (HSV)

  Seïr was de naam van een Horiet, wiens zonen genoemd worden (Gen. 36:20v)

  Later werden de Horieten onder Gods regering verdreven door de Edomieten, de nakomelingen van Edom (=Ezau).

  De 2:12 Ook woonden de Horieten te voren in Seir; maar de kinderen van Ezau verdreven hen uit de bezitting en verdelgden hen van hun aangezicht, en hebben in hunlieder plaats gewoond; gelijk als Israël gedaan heeft aan het land zijner erfenis, hetwelk de HEERE hun gegeven heeft.
  (SV)
  De 2:22 Gelijk als Hij aan de kinderen van Ezau, die in Seir wonen, gedaan heeft, voor welker aangezicht Hij de Horieten verdelgde; en zij verdreven hen uit de bezitting, en hebben aan hun plaats gewoond tot op dezen dag.
  (SV)

  Voetnoot

  1. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.