Hulp

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hulp

  Hulp betekent volgens het online woordenboek van Van Dale: 

  1. bijstand, steun, ondersteuning, redding: hulp verlenen; te hulp komen
  2. hulpmiddel
  3. helper, helpster

  Het Hebreeuwse woord voor hulp komt 21x voor in het Oude Testament, 6x in de boeken van Mozes. De eerste twee keer wordt het voor de vrouw gebruikt: de vrouw als hulp voor de man. De resterende vier keer wordt het in de Pentateuch voor God gebruikt: God als helper.

  Ge 2:18 Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, [die] als tegen hem over [zij].
  Ge 2:20 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, [die] als tegen hem over [ware].
  (SV)

  God is ons een Helper.

  Heb 13:6 zodat wij vrijmoedig mogen zeggen: ‘De Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen; wat zal een mens mij doen?’ 

   
  Dat God een hulp is had Mozes ervaren. 

  Ex 18:4 En de naam des anderen was Eliezer, want, [zeide] [hij], de God mijns vaders is tot mijn Hulpe geweest, en heeft mij verlost van Farao’s zwaard. (SV)

  Mozes gaf zijn tweede zoon de naam: God is hulp, hulp van God, of mijn God is hulp.

  De hulp die christenen verlenen kan al of niet beroepsmatig zijn. Beroepsmatige hulp is op internet te vinden op: www.ikzoekchristelijkehulp.nl

  In de Verenigde Staten zijn organisaties die hun zorgverlening geheel op de Bijbel baseren:

  • de National Association of Nouthetic Counselors (NANC).
  • de Association of Biblical Counselors (ABC). 

  Voetnoot

  1. ↑ Bron: http://www.vandale.nl/, geraadpleegd 12 dec. 2015.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.