Hur

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hur

  Hur is de naam van meerdere mannen genoemd in de Bijbel:

  1. Die met Aäron de handen van Mozes ondersteunde tijdens de strijd van Israël tegen Amalek. Hem werd ook nog met Aäron de leiding over de legerplaats gelaten toen Mozes de berg Sinaï besteeg (Ex 17:10,12; 24:14). De Joodse overlevering zegt dat deze Hur de man van Mirjam was, en dezelfde persoon als nr. 2.

  2. Zoon van Kaleb, de zoon van Hezron, en grootvader van Bezaleël. (Ex 31:2; 35:30; 38:22; 1 Kron. 2:19,20; 4:1; 2 Kron. 1:5).

  3. Een van de koningen of vorsten van Midian, gedood met Bileam (Num. 31:8; Joz. 13:21)

  4. Ben-Hur, of 'zoon van Hur,' opzichter van Salomo in het gebergte van Efraïm (1 Kon. 4:8).

  5. Zoon van Efratha (1 Kron. 2:50; 4:4).

  6. Vader van Refaja die terugkeerde uit de Babylonische ballingschap (Neh. 3:9).

  Bronnen

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Hur. Hieruit is vertaalde tekst opgenomen in 2012.  

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.