Hymenéüs

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...n%C3%A9%C3%BCs

  Hymenéüs was een man die aangaande het geloof schipbreuk geleden had en de valse leer verkondigde dat de opstanding van de doden al had plaatsgevonden.

  Zijn naam in het Grieks van het Nieuwe Testament luidt Υμεναιος, Hume’naios. De naam komt 2x voor (1 Tim. 1:20; 2 Tim. 2:17). Het Strongnummer is 5211. Hyme’naios is afgeleid van de godsnaam Υμην, Humen, de god van de huwelijken, en betekent ‘behorend tot het huwelijk’[1].

  Hymenéüs was een ketter, die leerde dat opstanding al geschied was. Hij was een lasterende tegenstander van de apostel Paulus. Deze gaf hem tot tuchtiging aan de satan over.

  1Ti 1:19 terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten, dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden.
  1Ti 1:20 Onder hen zijn Hymenéüs en Alexander, die ik aan de satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd.
  (TELOS)

  2Ti 2:16 Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets;
  2Ti 2:17 want zij zullen voortgaan tot toenemende goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. Onder hen zijn Hymenéüs en Filetus,
  2Ti 2:18 die van de waarheid zijn afgeweken door te zeggen dat de opstanding al heeft plaatsgehad en die het geloof van sommigen omverwerpen.
  (TELOS)

  Bron

  Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  Voetnoten

  1. ↑ Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.