Hysop

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hysop

  Hysop is een aromatische plant die onder het Oude Verbond gebruikt werd bij rituele sprenkelingen. Israël schuilde in Egypte achter bloed dat met hysop was aangebracht.

  Hysop wordt ook gespeld hyssop. Het Hebreeuwse woord is Ezov. Het woord komt tien keer voor in het Oude Testament. Het Griekse woord is υσσωπος, ‘hussopos. Lat. hyssopum; Eng. en Du.: Hyssop; Fr.: Hysope. In de NBV-vertaling wordt vertaald ‘majoraan’. 

  De naam Hysop zoals wij die kennen is volgens sommige geleerden afgeleid van het Hebreeuws ezov of het Arabisch azzof, wat 'heilig kruid' betekent. Andere geleerden gaan er vanuit dat het afgeleid is uit het Grieks hys (‘varken’) en ops (‘gezicht’)[1].

  Hysop staat in onze plantkunde bekend als de Hyssopus officinalis. Deze plant komt niet voor in Israël en de Sinaï. De bijbelse hysop is waarschijnlijk de Syrische hyssop (Origanum Syriacum), die wel in Israël en in de Sinaï voorkomt en voldoet aan de beschrijving dat het groeit op muren en daken (1 Kon. 5:13). In Israël vindt men de plant vaak op steenachtige bodem. Het is een geurige (aromatische) plant. 

  Hysop-Origanum_Syriacum_Matanya.JPG

  Foto[5]: bloeiende Syrische hysop (Origanum Syriacum)

  Hysop-Origanum_Syriacum_Gardenology.org.jpg

  Foto [2]: Syrische hysop (Origanum Syriacum)
   

  Origanum_Syriacum_Curtis.jpg

  Afbeelding[3]Origanum Syriacum L (synoniem: Origanum Maru L.)

  Met hysop moest het bloed van het Lam worden aangebracht op de bovendorpel en de deurposten van de huizen der Israëlieten in Egypte, opdat de verderfengel hun zou voorbijgaan.

  Ex 12:22 Neem dan een bosje hysop en doop [het] in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan, tot de [volgende] morgen.
  (HSV)

  De fijnbehaarde bladeren zijn zeer geschikt om er mee te sprenkelen. Mozes gebruikte hysop bij de besprenkeling van het volk met bloed.

  Heb 9:19 Want toen door Mozes naar de wet elk gebod tot het hele volk gesproken was, nam hij het bloed van de kalveren en de bokken met water en scharlaken wol en hysop en besprenkelde zowel het boek zelf als het hele volk,
  (TELOS)

  De psalmist bidt om ontzondiging met hysop:

  Ps 51:7 Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
  (SV)

  Salomo sprak over de bomen, van de grote ceder tot de kleine hysop. 

  1Kon 4:33 Hij sprak ook over de bomen, van de ceder, die op de Libanon groeit, tot de hysop, die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren en over de vissen.
  (HSV)

  Hyssop_uit_muur-BiblicalGeographic.jpg

  Foto[4]: 'De hysop die uit de muur komt' (1 Kon. 4:33).
  De hysop op de foto is de hyssopus officinalis, een andere dan de bijbelse hysop.

  De soldaten gebruikten hysop om een spons met zure wijn aan de mond van de Kruiseling te brengen:

  Joh 19:29 Er stond een vat vol zure wijn, en zij vulden een spons met zure wijn, omlegden die met hysop en brachten die aan zijn mond.
  (TELOS)

  De Arabieren noemen de Syrische hysop zaatar en gebruiken het in thee en verwerken het gekookt of gebakken in hun eten.

  Zinnebeeld

  Tegenover de machtige cederboom staat de kleine hysopplant. Salomo had oog voor beide.

  1Kon 4:33 Hij sprak ook over de bomen, van de ceder, die op de Libanon groeit, tot de hysop, die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren en over de vissen.
  (HSV)

   
  Hysop schijnt zinnebeeldig te spreken van geringheid, onaanzienlijk zijn. De Heer Jezus heeft zichzelf vernederd en is een gering mens geworden. Hij had geen gedaante of heerlijkheid, zegt de profeet Jesaja, dat wij hem zouden hebben begeerd.  

  Jes 53:2 Want Hij is als een rijsje (HSV: loot) voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
  (SV)

  Meer informatie

  Art. Ezov op Wikipedia.

  Bronnen

  J.P. van de Giessen, Hyssop of Marjoraan, op Bijbelaantekeningen.nl, 14 apr. 2010. Hiervan is, onder toestemming, tekst gebruikt.

  J.P. van de Giessen, Hyssop / Marjolein, op Bijbelaantekeningen.nl, 29 apr. 2006. Hiervan is, onder toestemming, tekst gebruikt.

  Voetnoten

  1. ↑ J.P. van de Giessen, Hyssop / Marjolein, op Bijbelaantekeningen.nl, 29 apr. 20

  2. ↑ Foto gemaakt door Raffi Kojian op 12 January 2011 in de Royal Botanic Gardens in Sydney (Australië). Bron: Gardenology.org. Bronpagina op Wikipedia

  3. ↑ Bron: Curtis’s Botanical Magazine, vol. 52: t. 2605 (1825) [J. Curtis]. Bronpagina van de digitale versie op Plantgenera.org: bronpagina

  4. ↑ Met toestemming overgenomen van Biblicalgeographic.com, bronpagina. Toestemming verleend door Pete Boon per e-mail, 3 mrt 20

  5. ↑ Bron: Wikipedia, bronpagina. Licentie: Creative Commons 2.5 licentie.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.