Jaartallen

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jaartallen

  Hieronder enkele jaartallen die globaal aangeven wanneer de belangrijkste Bijbelse gebeurtenissen plaats vonden. Van sommige gebeurtenissen is het moeilijk om tot een juiste datering te komen, b.v. het tijdstip van de uittocht uit Egypte is moeilijk vast te stellen, omdat het onmogelijk is de verschillende gegevens in de Bijbel met de bekende archeologische bronnen te combineren. Vanaf de tijd van koning Saul bestaat er sterke overeenstemming over de jaartallen.

  Het Oude Testament

  (de jaartallen zijn vóór Christus.)

  < 2000-Schepping, zondeval, zondvloed, toren van Babel en verspreiding van de volken over de aarde.

  ca.2000 - ca. 1700-De roeping van Abraham, de aartsvaders: Abraham, Izak en Jakob.

  ca.1450/1275-De uittocht uit Egypte.

  ca.1410/1235-Intocht in het land Kanaän.

  1050-Koning Saul.

  1010-Koning David.

  970-Koning Salomo

  930-Het koninkrijk Israël valt uiteen in het 2-stammenrijk (Zuid) Juda en het 10-stammenrijk (noord) Israël.

  722-Val van Samaria - noordelijke rijk weggevoerd naar Assyrië.

  612-Ondergang van het Assyrische rijk.

  587-Val van Jeruzalem - zuidelijke rijk weggevoerd naar Babylon.

  538-Edict van Kores, terugkeer naar Kanaän wordt mogelijk.

  537-Babylon valt, heerschappij overgenomen door de Perzische koning Kores. (Cyrus.)

  ca. 450-Het optreden van Ezra en Nehemia.

  334-331-Alexander de Grote verovert het Perzische rijk.

  320-167-Palestina overheerst door het Griekse rijk.

  167-Opstand van de Makkabeeën.

  63-Verovering van Jeruzalem door de Romeinse veldheer Pompeius.

  ca.5-Geboorte van Jezus Christus.

   

  Het Nieuwe Testament. 

  (De jaartallen zijn, tenzij anders aangegeven, na de geboorte van Christus.)

  ca. 5 (v.Chr.)-Geboorte van Jezus Christus.

  30-Johannes de Doper treedt op.

  30-33-Optreden en prediking van Jezus Christus.

  33-Kruisiging, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus.

  33-Uitstorting van de heilige Geest, ontstaan van de christelijke kerk.

  45-ca.60- Zendingsreizen van Paulus

  64-Christenvervolging onder de Romeinse keizer Nero.

  70-Val en verwoesting van Jeruzalem.

  95-Apostel Johannes verbannen naar Patmos.

   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.