Jacobus (zoon van Zebedeüs)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...Zebede%C3%BCs)

  Jacobus de zoon van Zebedeüs was één van de twaalf apostelen van de Heer Jezus.

  Hij wordt, ter onderscheiding van Jacobus de zoon van Alfeüs, buiten de Bijbel ook genoemd ‘Jacobus de Oudere’ of ‘Jacobus de Meerdere’.

  Hij was een zoon van Zebedeüs en Salome, broer van Johannes, die eveneens tot de twaalf behoorde.

  Tegelijk met zijn broer door Jezus van achter het visnet tot het apostelambt geroepen, maakte hij met hem en met Petrus het bekende drietal uit, dat het innigst met de Meester verbonden was.

  Daar hij op enkele uitzonderingen na overal vóór Johannes genoemd wordt, meent men, dat hij ouder dan deze was.

  Indien op grond van Joh. 29: 25 mag aangenomen worden, dat Salome de volle zuster van de moeder van Jezus geweest is, dan waren de beide broeders neven van de Heer.

  Hun hartstochtelijke ijver was oorzaak, dat zij door Jezus ‘Boanerges’, d.w.z. ‘zonen van de donder’ genoemd werden.

  Met eer wordt overigens Jakobus in de Heilige Schrift vermeld. Zijn einde was de kroon op zijn leven. Hij stierf op het einde van het jaar 43 op bevel van Herodes Agrippa I als martelaar voor zijn geloof.

  Bron

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Jacobus' is op 16 aug. 2014 verwerkt. 
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.