Jafo

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jafo

  Jafo werd de voornaamste haven van Israël tijdens de regering van Salomo. In het Nieuwe Testament heet zij Joppe. Thans heet de stad Jaffa. 

  De Hebreeuwse plaatsnaam betekent ‘schoon’, ‘mooi’, van het werkwoord yafa = mooi zijn, schoon zijn, knap (van uiterlijk) zijn. De naam komt 4x in de Bijbel voor. Het Strongnummer is 03305. De Griekse vorm van de naam in het Nieuwe Testament is Joppe. Duits, Engels, Frans: Japho.

  De stad ligt aan de zuidwest kust van Israël, in het stamgebied van Dan.

  Samaria-Wolters.jpg

  Kaart[1]: ligging van Jafo aan de zee
   

  Daar werd over zee aangevoerd cederhout uit de Libanon gelost voor de herbouw van het huis van God in Jeruzalem.

  Ezr 3:7 Daarom gaven zij geld voor de steenhouwers en voor de ambachtslieden, en eten en drinken en olie voor de Sidoniërs en de Tyriërs, om cederhout te laten komen van de Libanon, over zee naar Jafo, overeenkomstig de vergunning hun [verleend] door Kores, de koning van Perzië. (HSV)

  Bron

  Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  Voetnoot

  1. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.