Jesaja (bijbelboek)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...a_(bijbelboek)

  Het boek Jesaja is een deel van het Oude Testament en is genoemd naar de schrijver, de profeet Jesaja. De naam Jesaja betekent "het heil van de Here".

  Jesaja profeteerde in Juda onder de koningen Uzzia, lotham, Achaz en Hizkia (2 Kon. 15-20; 2 Kron. 27-32), een periode van ongeveer 60 jaren. Hij is dus zeer oud geworden.

  In een wonderschone en verheven taal volbracht hij zijn profetische opdracht en meer dan een andere profeet sprak hij zó duidelijk van Christus, van zijn geboorte, zijn lijden, zijn sterven en zijn verhoging, dat het was alsof hij sprak als ooggetuige. Vandaar dat hij wel de evangelist van het Oude Testament genoemd wordt.

  Indeling

  Het boek telt 66 hoofdstukken en kan in tweeën verdeeld worden, namelijk in deel één dat de eerste 39 hoofdstukken bevat en deel twee dat de overige 27 hoofdstukken (Jes. 40-66) bevat. Dit laatste deel wordt wel "het troostboek" genoemd.

  Jesaja_Tissot.jpg
  James Tissot, De profeet Jesaja.
  Aquarel, ca. 1888

  (artistieke verbeelding, we weten niet 
  hoe Jesaja eruit heeft gezien)

   

  Jes. 1-39 

  Jes. 1-12. - Van het eerste deel bevatten de hoofdstukken 1 tot 12 de profetieën over Juda, uitgesproken onder de regeringen van Jotham en Achaz.

  Jes. 13-23. - Deze hoofdstukken bevatten profetieën tegen de volken o.a. tegen de Babyloniërs en Assyriërs.

  Jes. 24-27. - Deze hoofdstukken bevatten profetieën over de eindstrijd, de verlossing van Israël.

  Jes. 28-33. - Deze hoofdstukken bevatten profetieën betreffende de relaties van het volk met Assyrië en Egypte en de toekomstige heerlijkheid van het overblijfsel van Israël.

  Jes. 34-35. - Deze hoofdstukken bevatten profetieën over het oordeel over de volken en de bevrijding van Israël.

  Jes. 36-39. - Deze hoofdstukken vormen een historisch toevoegsel betreffende Hizkia, Sanherib en Merodach Baladan (2 Kon. 18:13-20:19).

  Jes. 40-66 

  Het tweede en laatste hoofddeel van het boek Jesaja telt 27 hoofdstukken.  

  Jes. 40-48. -  In deze hoofdstukken wordt de ondergang van Babel vermeld.

  Jes. 49-50. - In deze hoofdstukken wordt vooral op de Knecht des Heren, d.i. op Christus, gewezen.

  Jes. 56-66. - Hier beschrijft de profeet het uiteindelijk herstel van Israël en van alles wat hiermee in betrekking staat. 

  Opvallende gedeelten 

  In het oog lopende profetieën zijn wel de volgende plaatsen: 

  Hfdst. 9, 33, 50, 52-54, die handelen over bijzonderheden betreffende geboorte, opdracht, lijden, sterven en verhoging van Christus en over de resultaten van zijn arbeid. 

  Hfdst. 44:28, 45:1-13 vermeldt de verlossing van de Joden uit Babel vermeld, welke plaats zou vinden onder de heidense  koning Kores, de veroveraar van Perzië. Dit feit en de naam Kores worden ongeveer 200 jaren voordat dit feit plaats vond, vermeld.

  Hfdst. 2, 4, 9, 11, 35, 65, 66 geven een beschrijving geven van de vrede op aarde die onder de regering van de ware Vredevorst zal gevestigd worden en in 4 : 2 wordt Hij "Spruit" genoemd, "des Heren Spruit". 

  Hfdst. 26 noemt de opstanding van het volk.

  Hfdst. 14 tekent de koning van Babel, in wie we een voorstelling van de Satan zien.

  Hfdst. 42:10 maakt gewag van het zingen van een nieuw lied.

  Hfdst. 48:22; 57:21 doet tweemaal de ernstige waarschuwing weerklinken: "De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede." 

  Meer informatie

  Ger de Koning & Tony Jonathan, Jesaja, Toegelicht en Toegepast Middelburg/Arnhem, 2014. OudeSporen.nl, download

  Bronnen

  Voor de eerste versie van dit artikel is, onder toestemming, gebruik gemaakt van tekst uit H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3, blz. 60-61. Oostburg: W.J Pieters, z.j.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Jesaja_Tissot.jpg
  Tissot: Jesaja
  31.8 kB07:25, 15 mei 2010Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.