Jesjurun

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jesjurun

  Jesjurun, Jeschurun, Jesurun of Jesjoeroen is een bijnaam van het volk Israël. De naam drukt het ideaal uit dat God met Israël voor heeft: een volk van rechtvaardigen[2].

  Het Hebreeuwse woord is Jesjoeroen en betekent ‘De oprechte’, ‘De rechtvaardige’, ‘De vrome’[1]. De naam 4x voor in het Oude Testament: Deut. 32:15; 33:5,26; Jes. 44:2. De Statenvertaling heeft 4x ‘Jeschurun’. De NBG51-vertaling heeft 4x Jesurun. De Herziene Statenvertaling heeft ‘Jesjurun’. De Engelse king James vertaling heeft 3x ‘Jeshurun’ en 1x ‘Jesurun’.

  In het lied van Mozes, dat de afval van Israël voorzegt, wordt Israël niettemin genaamd ‘Jesjurun’.

  De 32:15 Maar toen Jesjurun vet werd, trapte hij achteruit - u bent vet, u bent dik, u bent vetgemest - toen verliet hij God, Die hem gemaakt heeft, hij versmaadde de Rots van zijn heil. (HSV)

  Jes 44:2 Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de [moeder] schoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. (HSV)

  Mozes was ‘koning in Jesjurun’, Deut. 33:5.

  In de toekomst zal God Israël tot een volk van rechtvaardigen maken, waartoe het ook oorspronkelijk bestemd was.

  Jes 60:21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden. (HSV)

  Diverse Joodse gemeenten dragen de naam 'Adat Jesjoeroen' of 'Adas Jesjoeroen', d.w.z. gemeente van Jesjoeroen. De Rechtvaardige bij uitstek is de Messias van Israël, onze Heiland Jezus Christus. 

  Voetnoten

  1. ↑ Andere opgegeven mogelijke betekenissen zijn ‘oprechten’ en ‘geliefde van Jahweh’, vgl. A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Jeshurun, Jesurun.

  2. ↑ Het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia, zegt: “symbolische naam voor Israël, welke haar ideële karakteristieken weergeeft”. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.