Jom Kipoer

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jom_Kipoer

  Jom Kipoer, een van de Hoge Feestdagen (Hebr. Jamiem Nora’iem) is de belangrijkste, heiligste dag in de Joodse kalender. ‘Kipoer’ komt van het woord kappara, ‘schoonwassen’. Op deze dag, de tiende van de Joodse maand Tisjrie, bezinnen de Joden zich en belijden zij hun schuld (zondebelijdenis, Hebr. vidoej). Al de zonden tussen mens en God worden door God weggewassen, verzoend, vergeven. 

  Over de bijbelse hoogtijdag, zie Verzoendag

  De overgangstijd tussen Hoofd des Jaars (Hebr. Rosh Hashana), d.i. het burgerlijk Nieuwjaar, en Jom Kipoer heet kol nidree. In deze tijd bezinnen de Joden zich op hun waarden en normen, in de omgang met mensen en in de verhouding tot God. Bijvoorbeeld: heb ik God een belofte gedaan zonder haar na te komen?

  Jom Kipoer valt op 10 Tisjrie van de Joodse kalender, van zonsondergang tot zonsondergang. In 2013 viel de dag op vrijdagavond 13 september tot en met zaterdagmiddag 14 september in de Gregoriaanse kalender, die in Nederland gangbaar is.

  Op Jom Kipoer doet de Jood aan zelfanalyse, zelfbeoordeling en zelfverbetering. De dag van bezinning en zondebelijdenis is tevens een dag van vasten. Dit houdt in: vasten wat eten en drinken betreft, dagelijkse beslommeringen opzij zetten, geen leren schoeisel dragen, geen seksuele omgang. In de synagoge (sjoel) wordt de hele dag gebeden; daar worden de vijf grote gebeden (Hebr. tefillotuitgesproken.

  Verzoendag_Isidor_Kaufmann.jpg

  'Day of Atonement' ( = Dag van Verzoening), olieverfschilderij van Isidor Kaufman (1853-1921), gemaakt vóór 1907[1]
  Joden komen bijeen in de synagoge.

   

  Klaagmuur_circa_1904_American_Colony.jpg

  Joden bidden bij de Klaagmuur, ca. 1904 [2].
  Op de voorgrond Asjkenazische Chassidim met bonthoeden, in het midden Sefardische Joden met fezzen op, op de achtergrond vrouwen met witte sjaals. 

  Er komt een tijd dat Jom Kipoer in het teken zal staan van de verzoening van het volk met Zijn God in Messias Jezus. De Joden zullen dan inzien dat de Heer Jezus het grote zoenoffer is, alsook de Koheen Gadol – de Hogepriester - die het offer van Zichzelf ten behoeve van het volk heeft voltrokken aan het vloekhout van Golgotha. Hij zullen over Hem leed dragen, die zij verworpen hadden. Hij zal uit de hemel neerdalen en in heerlijkheid verschijnen, zoals de hogepriester in zijn heerlijke kleding verscheen toen het werk in het heiligdom op Verzoendag was volbracht. 

  De volgende feest in dezelfde maand Tisjrie is het Loofhuttenfeest (Hebr. Soekot). 

  Bron

  R. Evers, Joden over de hele wereld vieren Jom Kipoer, de grote verzoendag, JoodsActueel.be, 13 sept. 2013.

  Voetnoot

  1. ↑ Zie Wikimedia Commons

  2. ↑ Bronpagina van de foto op Loc.gov. Titel van de foto: Jerusalem (El-Kouds). Jews' wailing place, upright. Auteur: American Colony (Jerusalem). Photo Dept., photographer. Gemaakt ca. 1904 (aldus http://www.israeldailypicture.com/), in elk geval tussen 1898 and 1914. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.