Jotham (koning)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jotham

  Jotham was een goede koning van het koninkrijk Juda in de 8e eeuw voor Chr. Hij was de zoon van koning Uzzia, regeerde van 756 tot 741 v.Chr. en werd opgevolgd door zijn zoon Achaz.

  Hij wordt genoemd in 2 Koningen 15:5-38; 2 Kronieken 27:1-9; Jes. 1:1; 7:1; Hos 1:1; Mich. 1:1, Mt 1:9.

  De naam Jotham (Hebreeuws: יותם), ook gespeld Jotam, betekent "God is volmaakt",

  Hij volgde zijn vader Uzzia als koning op. Hij regeerde zestien jaar. Zijn koningschap wordt gedateerd van 756 tot 741 v.Chr.[1]. Onduidelijk is wanneer Jotam precies koning werd. Toen zijn vader Uzzia de laatste jaren van zijn regeerperiode wegens melaatsheid in afzondering moest leven, was Jotam regent. Zowel in 2 Kronieken als in 2 Koningen wordt meegedeeld dat Jotam op vijfentwintigjarige leeftijd de troon besteeg, maar de meeste onderzoekers denken dat dit de leeftijd was waarop Jotam regent werd. De zestien jaar die Jotam koning was volgens beide Bijbelboeken is zeer waarschijnlijk inclusief de tijd als waarnemer (regent) voor zijn vader.

  Jotham deed dat recht was in de ogen van de Heer. Tijdens de regeerperiode van Jotam werd de Bovenpoort van de tempel van Jeruzalem, het huis van God, afgebouwd. Ook verrichtte Jotam werkzaamheden bij de stadsmuur van Ofel. Ook in de bergen van Juda bouwde hij steden, kastelen en torens.

  Jotam voerde verschillende oorlogen tijdens zijn bewind. In het Bijbelboek Kronieken wordt melding gemaakt van een overwinning van Jotam op de Ammonieten, die hem daarna schatting moesten betalen, en in het Bijbelboek Koningen wordt een oorlog genoemd tegen een bondgenootschap van koning Resin van Aram en koning Pekah (Pekach) van Israël. Hij werd machtig omdat hij zijn weg ging met God.

  Jotam stierf op (vermoedelijk) 41-jarige leeftijd. Hij werd begraven in Jeruzalem. Zijn opvolger was zijn zoon Achaz.

  Bron

  Artikel Jotam van Juda, Wikipedia.nl. Tekst hiervan is verwerkt op 28 sept. 2013.

  A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Jotham. Hieruit is op 28 sept. tekst genomen, vertaald en verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus de tijdrekenkundige tabel in de editie van de Statenvertaling van Jongbloed uit 1995. A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Jotham, heeft 758-742 v.C..

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.