Jozef (naam)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jozef_(naam)

  Jozef is de naam die Rachel aan haar eerstgeborene gaf en betekent: "Hij voege toe", "moge Hij toevoegen"[1]

  Ge 30:24 (SV) En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende: De HEERE voege mij een anderen zoon daartoe.
  Ge 30:24 (HSV) Zij gaf hem de naam Jozef en zei: Moge de HEERE mij nog een zoon geven!

  De eigennaam "Jozef" duidt in de Bijbel verschillende personen aan:

  1. de aartsvader, de elfde zoon van Jacob; zie Jozef (zoon van Jacob)
  2. de zoon van Jonan of Jonam, een voorouder van Jezus Christus (Luc. 3:30)
  3. de zoon van Juda [of Judas; beter Joda] een voorouder van Jezus Christus (Luc. 3:26)
  4. de zoon van Mattathias, een voorouder van Jezus Christus (Luc. 3:24)
  5. de man van Maria, de moeder van Jezus Christus
  6. een half-broer van Jezus Christus (Matth. 13:55)
  7. Jozef van Arimathéa, lid van het Joodse Sanhedrin, die de Heer Jezus goed gezind was (Matth. 27:57,59; Marc. 15:43,45)
  8. Jozef bijgenaamd Barnabas (Hand. 4:36)
  9. Jozef Barsabas bijnaamd Justus (Hand. 1:23)

  Bronnen

  Onder andere: 

  Personen in de Bijbel (onderdeel van de Online Bible), s.v. Jozef

  Voetnoten

  1. ↑ Geoffrey W. Bromiley (red.), The International Bible Standard Encyclopedia, Revised, s.v. Joseph. William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, Michigan, 1986. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.