Jozua (naam en verwijzing)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wi...en_verwijzing)

  Jozua is in de Bijbel de naam van meerdere personen, van wie de meest bekende is de aanvoerder van de Israëlieten.

  De naam Jozua (Josua) of Jehosua komt 218x in het Oude Testament voor. In het Engels: Joshua.

  De naam betekent "Jhwh brengt redding"[1], of[2] “wiens hulp de Heere is, wien de Heere helpt”, van het werkwoord Jasoä in hiphil) “helpen, redden, verlossen” en Jo.

  De naam verwijst in de Bijbel naar de volgende personen:

  1. zoon van Nun van de stam van Efraïm en de opvolger van Mozes als aanvoerder van de Israëlieten; hij leidde de verovering van Kanaän
  2. inwoner van Bet-Semes op wiens terrein de Ark des Verbonds kwam te staan na de teruggave door de Filistijnen, 1 Sam. 6:14, 18.
  3. gouverneur van Jeruzalem onder koning Josía die zijn naam gaf aan een poort van de stad Jeruzalem, 2 Kon. 23:8
  4. hogepriester na de terugkeer van de eerste groep Joodse ballingen uit Babel

  Bron

  Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  Voetnoot

  1. ↑ Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  2. ↑ S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Josua. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.