Kalne

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Kalne

  Kalne, ook gespeld Calne (Engels Calneh), (Gen. 10, 10. Am. 6, 2), vermoedelijk hetzelfde als Kalno (Jes. 10, 9), was een stad in Sinear (Babylonië). Haar ligging is niet te bepalen.

  Tweestromenland_(Wolters).jpg

  Kaart[1]: Mogelijke ligging van Kalne in Sinear
  (Klik op de kaart om deze te vergroten) 
   

  Kalne behoorde tot de steden die het begin van Nimrods rijk uitmaakten:

  Ge 10:10 En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear.(SV)
  Ge 10:10 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.(HSV)

  Door de profeet Amos roept God de Israëlieten op zichzelf gunstig te vergelijken met onder andere de stad Kalne.

  Am 6:2 Trek naar Kalne en kijk [er rond]; ga vandaar naar het grote Hamath, en daal af naar Gath van de Filistijnen. Zijn ze beter dan deze koninkrijken? Is hun gebied groter dan uw gebied? (HSV)

  In Sinear lagen behalve Kalne ook de steden Ur en Nippur (Nippoer of Nipur). Nippur was het cultureel en godsdienstig centrum van de 3e eeuw v.C. tot de tijd van Hammoerabi (1e helft van de 18 eeuw v.C.). Het was niet de zetel van het Soemerische koningshuis en oefende geen regeringsmacht uit. Later werd Babylon het culturele centrum.

  De Babylonische Talmoed vereenzelvigt Kalne met Nippur, waarschijnlijk vanwege de oudheid van deze stad. Hiervoor is echter niet genoeg bewijs.

  De Jeruzalemse Targum, Eusebius, Hieronymus en Efrem de Syrier (4e eeuw n.C.) vereenzelvigen het zonder enige grond met Ktesiphon (Seleucia), een stad aan gene zijde van de Tigris, in de richting van Elam gelegen.

  Anderen stellen Kalne gelijk aan Niffer, dat tussen de Eufraat en de Tigris ligt. Tegen de vereenzelviging van Kalne en Niffer pleit o.a de overeenkomst van Niffer met de in het spijkerschrift voorkomende stad Nippur.

  Sommige geleerden plaatsen het land Sinear in het noorden van het Tweestromenland en mede daarom identificeren zij Kalne met de Akkadische stad Kullani, het tegenwoordige Kullanköy. De stad wordt genoemd in Assyrische belastinglijsten. Kullani was politiek verbonden met Arpad, een stad die in de Bijbel wordt genoemd (2 Kon. 18:34; 19:13; Jes. 10:936:19; 37:13); Jer. 49:23) en 32 km ten noordoosten van Aleppo in het noordwesten van het huidige Syrië ligt. Kullani ligt 19 km zuidwestelijk van het oude Arpad. Hoewel Kullani veel noordwestelijker ligt dan Sinear, is het mogelijk dat Kullani een handelsvestiging van Kalne uit Sinear was en daaraan zijn naam ontleend heeft.

  Bronnen

  Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, z.j.) s.v. Kalne. Hieruit is op 18 april 2014 tekst verwerkt.

  Bromiley, Geoffrey  W.: The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002, s.v. Calneh.

  Voetnoot

  1. ↑ A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.