Kefas

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Kefas

  Kefas (Grieks kèphas) is de naam die de Heer Jezus aan zijn leerling Simon, de latere apostel Petrus, gaf (Joh. 1:42). De eigennaam is van Aramese oorsprong; Aramees kepa = rotsblok, steen, in het Grieks petros = rotsblok.

  Joh 1:42 (1-43) Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zei: Jij bent Simon, de zoon van Jona, jij zult Kefas heten-wat vertaald wordt: steen.
  (TELOS)
  Joh 1:42 (1:43) En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt [met] Petrus.
  (HSV)

  De apostel Paulus duidt in twee van zijn brieven (1 Corinthiers en Galaten) Petrus meermalen aan met 'Kefas' (1 Cor. 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; Gal. 1:18; 2:9, 11).

  1Co 1:12 Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus.
  (TELOS)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.