Kenezieten

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Kenezieten

  De Kenezieten, ook gespeld Kenizieten of Kenizzieten, waren nakomelingen van Kenaz. De gelovige Kaleb was een zoon van de Keneziet Jefunne (Num. 32:12). De naam Keneziet – of Keniziet, Kenizziet - bekent ook ‘nakomeling van Kenaz’[1]. De Kenizieten woonden in de omtrek van Hebron[2].

  De Kenezieten worden in de Schrift vier maal genoemd. De eerste maal in de opsomming van de volken van het aan Abram beloofde land:

  Ge 15:18 Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:
  Ge 15:19 Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet,
  Ge 15:20 En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten,
  Ge 15:21 En den Amoriet, en den Kanaäniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet.
  (SV)

  De gelovige Kaleb was een Keneziet (Num. 32:12; Joz. 14:6, 14).

  Nu 32:12 behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet, en Jozua, de zoon van Nun, want die hebben er [wél] in volhard de HEERE na [te volgen].
  (HSV)

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus het Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. ↑ F.L. Bakker, Geschiedenis der Godsopenbaring: het Oude Testament. Kampen: J.H. Kok N.V., 3e druk, 1955, blz. 71

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.