Koesj (persoon)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Koesj

  Koesj (naar het Hebreeuws כּוּשׁ, "Koesj") is een persoon uit de Bijbel. Zijn naam wordt ook geschreven als Kus, Kush, Cus of Cusch.

  Hij was een zoon van Cham, dus een broer van Kanaan en een kleinzoon van Noach.

  Ge 10:6 En de zonen van Cham [zijn]: Cusch en Mitsraim, en Put, en Kanaan.

  De andere zonen van Koesj waren Seba (of Saba), Havila (of Chawila), Sabta, Rama (of Raema) en Sabtecha.

  Ge 10:7 En de zonen van Cusch [zijn]: Seba en Havila, en Sabta, en Raema, en Sabtecha. En de zonen van Raema zijn: Scheba en Dedan.

  Koesj was de vader van Nimrod, de eerste machthebber op aarde.

  Ge 10:8 En Cusch gewon Nimrod; deze begon geweldig te zijn op de aarde.

  Hij is de stamvader van de Afrikanen (met donkere huidskleur), die de Koesjieten genoemd worden. In het moderne Hebreeuws worden Afrikanen koesjim genoemd.

  Naar Koesj werd het koninkrijk Koesj genoemd.

  Mozes huwde een Koesjitische vrouw (Num. 12:1), vermoedelijk na de dood van zijn eerste vrouw Zippora. Daarover morden zijn zus Mirjam en zijn broer Aäron tegen hem.

  Naar Koesj zijn ook de Koesjitische talen vernoemd, een groep talen in de Hoorn van Afrika (=Ethiopie, Eritrea, Djibouti en Somalië).

  Meer informatie

  Artikel Kus (Hebreeuwse Bijbel) op Wikipedia.nl.

  Bronnen

  Onder meer: artikel Kus (Hebreeuwse Bijbel) op Wikipedia.nl.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.