Koningen (1e boek.)

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/1_Koningen

  Sleutelverzen: 1 Koningen 9:4-9.

  Historisch overzicht.

  Evenals de boeken 1 en 2 Samuël, vormden de boeken 1 en 2 Koningen oorspronkelijk één geheel. Ze beschrijven de geschiedenis van het volk Israël vanaf de dood van koning David rond 971 voor Christus tot aan de troonsbestijging van koning Ewil-Merodak van Babylonië in 542 voor Christus.tempel van Salomo.jpg Het gaat dus over een periode van ruim 400 jaar, het rijk na David, de scheuring van het rijk, de wegvoering in ballingschap naar Assyrië van het Noordelijk rijk en uiteindelijk de wegvoering van Juda naar Babylonië.

  Salomo erfde het rijk van zijn vader David, na zijn dood viel het rijk uiteen in Juda (2-stammenrijk, Juda en Benjamin) en de overige 10 stammen in het noorden (Samaria.) Over Juda regeerden de afstammelingen van koning David, in het noordelijke rijk volgden verschillende dynastieën elkaar op. 

  1 Koningen gaat over de regering van Salomo, de tempelbouw, Salomo's afgoderij en zijn sterven. In hoofdstuk 12 vindt de scheuring van het rijk plaats. Daarna worden de regeringsperioden beschreven van een aantal koningen van Juda en van Israël tot op de tijd van de profeet Elia.

  Auteur en datering.

  De schrijver van het boek is niet bekend. Het boek werd geschreven terwijl de eerste tempel er nog stond,Salomo's wijsheid.jpg getuige de steeds terugkerende opmerking: "tot op de huidige dag." zie Hoofdstuk 8:8. e.a. Als mogelijke schrijvers wordt Jeremia genoemd, maar ook gedeelten door Nathan en Gad, ( zie 1 Kronieken 29:29. ) en mogelijke andere schrijvers. Waarschijnlijk is het boek samengesteld door verschillende geschiedschrijvers en werd de definitieve samenstelling voltooid tijdens de ballingschap. Er wordt regelmatig verwezen naar andere bronnen, b.v. 1 Koningen 11:41; 14:19 en 14:29.

  Opmerkelijke zaken.  

  In hoofdstuk 1:50 en 2:28 wordt voor het eerst melding gemaakt van het gebruik van de horens van het altaar  als schuilplaats.

  In hoofdstuk 8:54 wordt voor het eerst als gebedshouding het "knielen" genoemd. Voordien was staan tijdens het gebed gebruikelijk. (1 Sam. 1:26.)

  In 1 Koningen 6:1 wordt de tempelbouw gedateerd op 480 jaar na de uittocht uit Egypte. In werkelijkheid was het echter 573 jaar na de uittocht. Dit was voor vele geleerden een struikelblok. Maar ernstige bijbelonderzoekers kwamen tot de ontdekking  dat dit precies de periode van de Richterentijd was, een tijd waarvan staat beschreven dat "gedurende die jaren Israël zonder koning en zonder God leefde, maar onderdrukt werden door de vijand." De jaren waarin Israël leefde buiten Gods regering worden dus blijkbaar door God niet geteld.

  Uit hoofdstuk 5:5 en 8:27  blijkt duidelijk dat de tempel niet gebouwd was als een huis voor God, maar als een plaats voor "de naam van de Heer." Immers de hemel der hemelen kan zijn grootheid niet omvatten. Hierin verschilde de tempel van God van de tempels van de afgoden.

  Uit 1 Koningen 5:3 en 4 blijkt dat de God van David door Salomo ook wordt genoemd: "mijn God.

  De boodschap van het boek.

  Het verhaal van de koningen van Israël is het verhaal van neergang omdat God niet gehoorzaamd en gediend wordt. De boodschap is: ontrouw aan God wordt bestraft, maar wie terugkeert tot God met zijn hele hart ontvangt genade. Deze waarheid komt het duidelijkst tot uiting in de geschiedenis van Salomo. Hij had bijzondere wijsheid van God ontvangen, maar desondanks liet hij zich tot zonde verleiden, met als gevolg: de scheuring van het rijk. 

  Analyse.

  Hoofdstuk 1+2.Het koningschap van de zoon van David wordt bevestigd, het rijk krijgt steeds hechtere vormen.

  Hoofdstuk 3-10. De macht de wijsheid en de rijkdom van de regeringsperiode van Salomo en de bouw en inwijding van de  tempel in Jeruzalem.

  Hoofdstuk 11 en 12:24. Salomo's afgoderij, zijn dood en de scheuring van het rijk onder zijn zoon Rehabeam.

  Hoofdstuk 12:25-22:54.De neergang van Israël, het verval tot afgoderij en zijn gevolgen. Het optreden van de profeet Elia.

   
  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Salomo's wijsheid.jpg
  Salomo's wijze rechtspraak
  11.85 kB16:46, 13 okt 2010Andre WisseActies
   tempel van Salomo.jpg
  De tempel van Salomo (reconstructie)
  8.59 kB16:46, 13 okt 2010Andre WisseActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.