Korf

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Korf

  Een korf (Du. Korb; Eng. basket) is in de Bijbel een mand uit palmbladeren, papyrus, bast enz. gevlochten (waarop de Hebreeuwse namen sal, taenae , kelubh wijzen) voornamelijk tot het dragen en bewaren van levensmiddelen, brood (Gen. 40 : 16 vv.; Matth. 14: 20; 15 : 37), vlees (Richt. 6 : 19), ooft (Deut. 28 : 5).

  Korven_wijnoogst_Israel_foto_American_Colony_1937+1.jpg

  Foto[2]: druiven verzamelen in korven. Israel, 1937.
   

  Gezegend zij uw korf, d. i. uw oogst (Jer. 24 : 2; Am. 8 : 1). Wanneer de Israëlieten gehoorzaam Gods geboden en inzettingen zouden houden en doen, dan zou hun korf gezegend zijn.

  De 28:4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee.
  De 28:5 Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog.
  (HSV)

  Wanneer zij daarentegen ongehoorzaam zouden zijn, zou hun korf vervloekt zijn.

  De 28:17 Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog (HSV).

  In de korf werden de vruchten bewaard; in de baktrog de spijzen bereid[1]. Beide waren verzamelplaatsen van voedsel. Bij gehoorzaamheid zou er volop voedsel zijn, op ongehoorzaamheid echter zou gebrek volgen.

  De spijsoffers (Exod. 29 : 3, 23, 32; Lev. 8 : 2, 26, 31) en eerstelingen (Deut. 26: 2, 4), werden in korven naar het heiligdom gebracht.

  In korven werden de hoofden van de zonen van Achab gelegd, (2 Kon. 10 : 7).

  Een korf werd voor Paulus (Hand. 9: 25; 2 Kor. 11 : 33), wellicht ook voor de verspieders (Joz. 2: 15) en voor David (1 Sam. 19 : 12) een middel tot redding.

  Bron

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Korf. Hieruit is op 4 september 2015 tekst genomen en verwerkt.

  Voetnoot

  1. ↑ Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Deut. 28:5.

  2. ↑ Titel van de foto: “The vintage season Zikh'ron Ya'aqov, July 24, 1939. Filling baskets of grapes (in the vineyards)”. Uitgesneden uit een foto gemaakt door de American Colony (Jerusalem), Israël, 1939. Bronpagina op Loc.gov

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.