Kribbe

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Kribbe

  Een kribbe is een voederbak. Na zijn geboorte werd Jezus door zijn moeder in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd.

  Lu 2:7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (TELOS)

  Het Griekse woord in het Nieuwe Testament en in de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, is phatne, van het werkwoord pateomai, ‘eten’. Het woord betekent ‘voederbak, kribbe, ruif’ of ‘stal’.

  Aan de kribbe werden de dieren vastgemaakt.

  Lu 13:15 De Heer echter antwoordde hem en zei: Huichelaars, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, leidt hem weg en geeft hem te drinken? (TELOS)

  Toen de herders kwam vonden ze het kindje Jezus liggend in een kribbe.

  Lu 2:16 En zij kwamen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kindje, liggend in de kribbe (TELOS)

  Sommigen willen de phatne in Luc. 2:7 als een broodbak verstaan, maar hiervoor schijnt onvoldoende grond te zijn.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.