Kyrie Eleison

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Kyrie_Eleison

  Kyrie Eleison is Grieks voor “Heer, ontferm u” (κύριε ἐλέησον), de eerste regel van een smeekgebed bij aanvang van de rooms-katholieke mis.

  “Kyrie” is de vocativus ofwel aangesproken vorm van het Griekse woord κύριος (kurios = "Heer").

  De smeekbede vinden we ook in de Schrift, bijvoorbeeld:

  Mt 20:30 En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbijging: Heere, Zoon van David, ontferm U over ons! (TELOS)

  In de rooms-katholieke mis en een aantal andere kerken, zoals de Anglicaanse Kerk, is het zogenaamde Kyrie is een (veelal gezongen) gebed. Het wordt eerst gezongen door de priester of het koor en vervolgens beantwoord door de gelovigen. Veelal wordt het gebruikt in een gebed. Kyrie Eleison is de eerste regel: 
   

  Grieks Vertaling
  Kyrie eleison "Heer, ontferm u over ons.
  Christe eleison Christus, ontferm u over ons.
  Kyrie eleison Heer, ontferm u over ons."

  In de rooms-katholieke mis wordt de aanroep Kyrie Eleison drie keer door de priester herhaald bij het begin van de mis. Ook wordt de uitdrukking gebezigd voor het koorgezang aan het begin van mis.

  Get Adobe Flash player


  De Servische zangeres Divna Ljubojevic en anderen zingen Kyrie Eleison, duur 1 min. 37 sec. 

  Bron

  John Kooy, Encyclopedie voor iedereen (Utrecht: W. de Haan, Deventer: Kluwer, 2e druk 1934) s.v. Kyrie Eleison.

  Art. Kyrie (Mis) op nl.wikipedia.org, geraadpleegd 24 juni 2014.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.