Levi (apostel)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Levi

  Levi was een van de apostelen van Jezus Christus. Hij was een zoon van Alfeüs. Van beroep was hij tollenaar, d.i. belastingambtenaar voor de Romeinse overheid. Toen Jezus hem opriep om Hem te volgen, zat hij bij het tolhuis waar tol (belasting) geheven werd. 

  Mr 2:14 En toen Hij verder ging, zag Hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem (TELOS)

  Over de betekenis van de eigennaam, zie Levi (naam)

  Levi verliet voor altijd zijn broodwinning. Voortaan werd hij Mattheüs genoemd. Hij is de schrijver van het 'evangelie naar Mattheüs'. 

  Zie Mattheüs (apostel) voor het hoofdartikel over hem.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.