Losprijs

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer weten
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Losprijs

  Losprijs of losgeld of rantsoen (Eng. ransom) is de prijs die betaald wordt om iemand vrij te kopen.

  Het Griekse woord in het Nieuwe Testament is λυτρον, lutron. Het betekent[1] :

  1. de prijs voor vrijkopen, losgeld, zoengeld:
   - betaald voor het vrijlaten van slaven, gevangenen
   - betaald voor het vrijkopen van het leven
  2. fig. het offer gebracht om iemand te bevrijden

  Het zelfstandig naamwoord ‘lutron’ is afgeleid van het Griekse werkwoord λυω, luo, dat de volgende betekenissen[2] heeft: (1) iemand (of iets) losmaken die vastgebonden is, (2) iemand vrijlaten die gebonden is, d.w.z. ontbinden, bevrijden van banden, vrij laten, (3) losmaken, ontbinden, alles wat maar gebonden of opeengepakt is

  Het woord ‘lutron’ komt 2x in het Nieuwe Testament voor:

  Mt 20:28 zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.
  Mr 10:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen.
  (TELOS)

  De Statenvertaling heeft ‘rantsoen’. De Herziene Statenvertaling vertaalt ‘losprijs’.

  Wij zijn van huis uit zondaars, gebonden aan de zonde en onder de macht van de Boze. Wij waren “in slavernij van de onreinheid en de wetteloosheid” (Rom. 6:19), “in slavernij onder de elementen [of ‘eerste beginselen’] van de wereld” (Gal. 4:3), “uit vrees voor de dood hun hele leven door aan de slavernij onderworpen” (Hebr.2:15).

  Ons zondaars vrij te kopen betaalde de Heer Jezus een losprijs die bestond uit zijn eigen leven, zijn eigen bloed. De apostel Petrus zegt het zó:

  1Pe 1:18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die [u] door de vaderen overgeleverd is,
  1Pe 1:19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

  (HSV)

  De Statenvertaling en de TELOS-vertaling hebben ‘verlost’, met het denkbeeld van los-maken. Het door Petrus gebruikte Griekse werkwoord is 'luo'. Deze losprijs had onmetelijke waarde voor God. Het bloed van Zijn zoon was 'kostbaar', Diens leven volmaakt, 'smetteloos'.  
   

  Heiland, niets kon U verhind'ren
  om die weg van smart te gaan.
  En de losprijs voor Gods kind'ren
  hebt U op het kruis voldaan.

  (Uit: Geestelijke Liederen, lied 179, 3e couplet)

  Meer weten

  Zie art. Lossen

  Voetnoten

  1. ↑ Vergelijk Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  2. ↑ Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.