Lucifer

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Lucifer

  Lucifer is een van oorsprong Latijns woord dat 'lichtbrenger' betekent. Later is 'Lucifer' een van de namen van de satan geworden, mede door een tekst als Jes. 14:12, die sterk doet denken aan de nederwerping van de satan, en door de getuigenis van de Heer Jezus, die zei: 

  Lu 10:18 Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
  (TELOS) 

  Het Hebreeuwse woord helel (= stralende), dat in de Bijbel slechts op één plaats voorkomt (Jes. 14:12), is in de Latijnse Vulgaat-vertaling vertaald door 'lucifer': 

  Isa 14:12 quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes
  (Vulgaat)

  De vertaling ‘Lucifer’ is overgenomen in de oude Engelse King James vertaling.

  Isa 14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! [how] art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!
  (AV)

  De Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, NBG51-vertaling, Willibrord-1995 vertaling, Canisius-vertaling, Nieuwe Bijbelvertaling en Naardense Bijbelvertaling hebben 'morgenster'.

  Jes 14:12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!
  (HSV)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.