Lucifer

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Lucifer is een van oorsprong Latijns woord dat 'lichtbrenger' betekent. Later is 'Lucifer' een van de namen van de satan geworden, mede door een tekst als Jes. 14:12, die sterk doet denken aan de nederwerping van de satan, en door de getuigenis van de Heer Jezus, die zei: 

  Lu 10:18 Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
  (TELOS) 

  Het Hebreeuwse woord helel (= stralende), dat in de Bijbel slechts op één plaats voorkomt (Jes. 14:12), is in de Latijnse Vulgaat-vertaling vertaald door 'lucifer': 

  Isa 14:12 quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes
  (Vulgaat)

  De vertaling ‘Lucifer’ is overgenomen in de oude Engelse King James vertaling.

  Isa 14:12 How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! [how] art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!
  (AV)

  De Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, NBG51-vertaling, Willibrord-1995 vertaling, Canisius-vertaling, Nieuwe Bijbelvertaling en Naardense Bijbelvertaling hebben 'morgenster'.

  Jes 14:12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken!
  (HSV)

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.