Maan

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Maan

  De maan is een maaksel van God, het werk van Zijn vingers. Zij is onder meer bestemd om licht te geven op de aarde. 

  Ps 8:2 O HEERE, onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde! Gij, die Uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen.
  Ps 8:3 Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;
  Ps 8:4 (8–5) Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?

  Maan.jpgBijbels gezien lijkt de aarde duizenden jaren oud te zijn. Wetenschappers die alleen afgaan op waarneming en verstand schatten de zon, de aarde, de maan en ons zonnestelsel véél ouder: ongeveer 4,5 miljard jaar oud.

  De maan draait rond de aarde, op een afstand van 356.000 tot 406.000 km. De gemiddelde afstand tussen de maan en de aarde bedraagt 384.000 km. Deze afstand wordt ieder jaar ongeveer vier centimer groter. Als de verwijdering constant verloopt en verlopen is, dan zou de maan 4,5 miljard jaar geleden (aangenomen dat zij zo oud is) op 200.000 km van de aarde hebben gestaan, dus de helft dichterbij.

  Functie

  De maan is een maaksel van God ten behoeve van de mens:

  Deuteronomium 4:19  Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld.

  Als de maan er voor de mens is, welke nut heeft het hemellichaam dan voor de mensen die op de aarde wonen? De maan heeft meerderlei functie: het hemellichaam dient tot teken, tot gezette tijden, tot dagen en jaren, om licht te geven op de aarde, tot heerschappij des nachts, om scheiding te maken tussen het licht (de dag) en de duisternis (de nacht).

  Genesis 1:14  En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
  Genesis 1:15  En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
  Genesis 1:16  God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
  Genesis 1:17  En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
  Genesis 1:18  En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed [was].
  Genesis 1:19  Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.

  Psalmen 104:19  Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang.

  Psalmen 136:7  Dien, Die de grote lichten heeft gemaakt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
  Psalmen 136:8  De zon tot heerschappij op den dag; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
  Psalmen 136:9  De maan en sterren tot heerschappij in den nacht; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

  Jeremia 31:35  Zo zegt de HEERE, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, Die de zee klieft, dat haar golven bruisen, HEERE der heirscharen is Zijn Naam:

  Het nut van de maan blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat bij volle maan komen er minder ongevalpatiënten in het ziekenhuis komen. Onderzoekers menen dat dit komt, omdat het licht van de maan beter zicht geeft tijdens de nachtelijke uren[2].

  Licht van de maan

  Wanneer we met de Psalmist de hemel aanzien en de maan zien schijnen, ontvangen we in feite licht van de zon. Want maanlicht is weerkaatst zonlicht. Haar heerlijkheid is haar helemaal verleend door de zon. De maan is op zichzelf zo donker als een zwarte trui. Ze weerkaatst daardoor slechts 7 % van het licht dat erop valt, ongeveer zoveel als een zwarte trui. De maan is een van de minst weerkaatsende hemellichamen in ons zonnestelsel.

  De hoeveelheid licht dat de maan geeft wisselt, zie de volgende animatie, die laat zien hoe de maan in de loop van een maan van verschillend door de zon beschenen wordt: maanfasen.

  Een volle maan geeft 465.000 keer minder licht dan de machtige zon. "Honderdduizend volle manen tegelijk – de hele hemel vol – zouden nog altijd vier keer minder licht geven dan de zon. Het zegt iets over het fenomenale aanpassingsvermogen van onze ogen dat we zowel bij volle maan als in volle zon de krant kunnen lezen."[1]

  Fasen van de maan

  Naar de wisselende zichbare verhouding van de licht- en schaduwzijde van de maan spreekt men van 'schijngestalten' of 'fasen' van de maan. In mei 2005 vertoonde maan de volgende gedaanten, zie afbeelding hieronder. De astronomische 'nieuwe maan' is de maan die aan de aarde alleen de schaduwzijde toont. De nieuwe maan in de zin van nieuw wassende maan begon op 9 mei. 

  Maanfasen_mei2005_Tomruen.jpg

  Afbeelding[4]: gedaanten van de maan in mei 2008.

  De fasen van de maan getoond door een animatie met uitleg (in het Engels, bestemd voor jeugd):

  Mens op de maan

  Op 20 juli 1969 zette de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong, een christen, als eerste mens voet op de maan. Hij sprak de woorden: „Een kleine stap voor een man, een grote stap voor de mensheid”. Toen hij later een bezoek bracht aan Jeruzalem, werd hij in de oude stadskern rondgeleid door de Israëlische archeoloog Meir Ben-Dov. Bij de Hulda-poort aangekomen, die bovenaan de trap  naar de tempelberg is, vroeg Armstrong of Jezus hier ergens gelopen had. "Kijk", zei Ben-Dov, "Jezus was een Jood. Dit zijn de treden die naar de tempel leidden, dus moet hij hier vele malen gewandeld hebben." Daarop vroeg Armstrong of deze treden de originele zijn. De archeoloog antwoordde bevestigend. "Dus Jezus heeft hier stappen gezet?" vroeg Armstrong. "Dat klopt", antwoordde Ben-Dov. "Ik moet u zeggen", zei Armstrong, "dat ik meer opgewonden ben nu ik op deze stenen stap dan toen ik op de maan stapte."[3] 

  Bron

  De foto van de maan is afkomstig van NASA en behoort tot het publiek domein: bronpagina op Wikimedia Commons.

  Voetnoten

  1. ↑ Artikel Hoe kan een dorre, donkergrijze woestijn zoals de maan toch genoeg licht geven om bij te lezen? op Technopolis.be 
  2. ↑ Nieuwsartikel Weer en maan van invloed op aantal patiënten, op Nu.nl dd. 16 nov. 2009
  3. ↑ Aangehaald in Adam Chandler, Neil Armstrong walks on Jerusalem, op TabletMag.com, 27 aug. 2012. De aanhaling stamt uit Thomas Friedman, From Beirut to Jerusalem.
  4. ↑ Afbeelding ontleend aan Wikipedia, bronpagina. Auteur: Tomruen. Auteursrecht: publiek domein. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.