Machpela

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Machpela

  Machpela is de plaats in Kanaän, het latere land van Israël, waar een spelonk was waarin Sara, Abraham, Isaäk, Rebekka, Jakob en Lea begraven zijn. Rachel is er niet begraven.  

  Machpéla lag tegenover (Gen. 23:17), ten oosten van Mamré

  Toen Sara in Hebron stierf, kocht Abraham van de Hethiet Efron de spelonk van Machpela met de bijbehorende grond.

  Ge 23:19 Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre - het [tegenwoordige] Hebron - in het land Kanaän.
  (HSV)

  Jacob liet in Egypte zijn zoon Jozef op plechtige wijze zweren dat deze zijn vader in het graf van Isaäk en Abraham zou laten begraven.

  Ge 47:29 Toen de dagen voor Israël naderbij kwamen dat hij zou sterven, riep hij zijn zoon Jozef en zei tegen hem: Als ik toch genade in jouw ogen gevonden heb, leg [dan] toch je hand onder mijn heup [en zweer] dat je mij goedertierenheid en trouw zult bewijzen. Begraaf mij toch niet in Egypte,
  Ge 47:30 maar laat mij bij mijn vaderen liggen. Daarom moet je mij uit Egypte vervoeren en mij in hun graf begraven. Hij zei: Ík zal overeenkomstig uw woorden handelen.
  Ge 47:31 Hij zei: Zweer [het] mij. En hij zwoer [het] hem. Toen boog Israël zich neer aan het hoofd[einde] van het bed.

  (HSV)

  Later liet Herodes rondom de grafspelonk een heiligdom bouwen. Dit gebouw, dat in de stad Hebron ligt, kan nog steeds bezichtigd worden. 

  Niet-israelietische volken (Wolters).jpg

  Kaart [2]: ligging van Hebron, waar Hethieten woonden en waar Machpela was. 
  (Klik op de kaart om in te zoomen) 

  Hebron.jpg

  Foto[1] : Hebron, ca. 1890-1900, met rechts van het midden het gebouw (met de twee torens)
  dat Herodes bouwde om de grafspelonk van Machpela.

  Get Adobe Flash player

   
  Video: grafspelonk van de aartsvaders, duur 1 minuut, Engels, Youtube.com

  Voetnoten

  1. ↑ Foto gemaakt tussen ca. 1890 – 1900. Bron: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540 USA, op Loc.gov. Bronpagina

  2. ↑ Kaart uit een oude schoolatlas van Wolters. Kaart gemaakt door het Cartografisch Instituut J.B. Wolters. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.