Magadan

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Magadan

  Magadan is een plaats genoemd Matth. 15:39. De Heer Jezus deed het gebied aan. De ligging is onzeker, waarschijnlijk aan de oostelijke oever van het meer van Galilea.

  De naam Magadan komt alleen voor in:

  Mt 15:39 En nadat Hij de menigten had weggestuurd, ging Hij aan boord van het schip en kwam in het gebied van Magadan.
  (TELOS)

  De Heer voer over van Gennezareth, dat aan de westelijke oever ligt. Dan ligt Magadan aan de oostelijke oever. 

  De Textus Receptus (en daarom ook de Statenvertaling) heeft hier Magdala, de Syrische vertaling heeft Magedun, de Latijnse Vulgaat heeft Magedan. Het ons bekende Magdala lag aan de westelijke oever, maar de Heer vertrok vanaf de westelijke oever, stak het meer over en kwam in het gebied van Magadan. 

  In de parallelplaats in Marcus is sprake van Dalmanutha.

  Mr 8:10 En terstond ging Hij aan boord van het schip met zijn discipelen en kwam in de streek van Dalmanutha.
  (TELOS)

  De ligging van Dalmanutha is eveneens onbekend.   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.