Manasse (naam)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Manasse_(naam)

  Manasse (Grieks: Manasses, Eng.: Manasseh) is de naam die Jozef aan zijn eerstgeborene gaf. Zijn jongere broer was Efraïm

  Ge 41:51 (SV) En Jozef noemde den naam des eerstgeborenen Manasse; want, [zeide] [hij] God heeft mij doen vergeten al mijn moeite, en het ganse huis mijns vaders.
  Ge 41:51 (HSV) Jozef gaf de eerstgeborene de naam Manasse. Want, [zei hij], God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten.

  “Manasse” betekent “doen vergeten”, met de gedachte die Jozef uitdrukte: "God heeft mij doen vergeten". 

  De eigennaam “Manasse” ging over op het nageslacht van Manasse (de stam Manasse, de Manassieten) en op het gebied dat deze stam ten erfdeel toeviel (stamgebied). Manasse is ook de naam van een koning van Juda.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.