Marcus (persoon)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ohannes_Markus

  Marcus (ook gespeld Markus; Eng. Mark, Du. Markus), ook genoemd Johannes Marcus, is de schrijver van het evangelie naar Marcus. Hij was een neef van Barnabas, een goede bekende van de apostelen en een metgezet van Paulus op enkele van diens zendingsreizen. 

  Naam. Zijn naam in de Griekse brontekst van het Nieuwe Testament is Μαρκος, Markos, een Griekse vorm van de veel voorkomende Latijnse eigennaam Markus. Als hij dezelfde is als Johannes Marcus, dan was zijn Joodse naam Johannes en zijn Latijnse toenaam Marcus. De betekenis van de naam Marcus is onzeker[1]. Het Strongnummer is 3138.

  Persoon. Hij was een zoon van één van de Maria's in het Nieuwe Testament. Zij was een godvrezende vrouw, die te Jeruzalem woonde en in goede welstand was (Hand. 12:12). Men gaat ervan uit dat Marcus een bekeerling van Petrus was, die hem "mijn zoon" noemde (1 Petr. 5:13). In ieder geval verkeerde hij in het gezelschap rondom Petrus en gebruikte Petrus’ getuigenissen om zijn evangelie samen te stellen.

  Marcus_James-Tissot.jpg

  Marcus voorgesteld door de Franse schilder James Tissot (1836-1902)

  Marcus was een neef van Barnabas en reisde enige tijd met Barnabas en Paulus mee (Col. 4:10; Hand. 13:13). Waarschijnlijk is hem de opgave voor deze moeilijke evangelisatiearbeid te zwaar geweest en keerde hij naar Jeruzalem terug. Het was vanwege hem en dit voorval dat er verwijdering ontstond tussen Paulus en Barnabas (Hand. 15:36-41).

  Later blijkt, dat er een verandering bij Johannes Marcus heeft plaats gevonden, zodat Paulus van hem kan getuigen, dat hij hem zeer tot nut was voor de dienst (2 Tim. 4:11).

  2Ti 4:11 Alleen Lukas is bij mij. Haal Markus op en breng hem met je mee, want hij is mij van veel nut voor de dienst. (TELOS)

  Marcus werd een gewaardeerd medewerker van Paulus. Ook stond hij in nauw contact met Petrus (1 Petr. 5:13).

  In het evangelie van Marcus komt zijn naam niet voor. Wel komt in Marcus 14:51 en 52 een jonge man voor, die verder weinig met de gebeurtenissen te maken heeft en in de andere evangeliën niet voor komt, daarom wordt vermoed dat Marcus hier over zichzelf heeft geschreven.

  De kerkleraar Clemens van Antiochië beschrijft dat Marcus een leerling en metgezel was van Petrus en dat het evangelie een zeer zorgvuldig opgeteld verslag is van de mondelinge overlevering door de apostel Petrus. Justinus de Martelaar verwijst naar dit evangelie als "de memoires van Petrus." 

  Voetnoot

  1. ↑ Gezien de verschillende betekenissen die worden opgegeven. Het Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia (2013) heeft 'een verdediging'. Het Standard Griechisch-Deutsch Lexikon, eveneens een onderdeel van de Online Bible, heeft 'Hamer?'.
  Het artikel Markus op de Duitse Wikipedia (geraadpleegd 6 nov. 2015) leidt de naam af van Mart-kos = aan Mars gewijd. Mars was de Romeinse god van de oorlog. De naam werd aanvankelijk het meest gegeven aan kinderen die in maart geboren, de maand genoemd naar Mars. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
  Marcus_James-Tissot.jpg
  Geen beschrijving
  39.56 kB14:28, 6 nov 2015Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.