Maria (naam en verwijzingen)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie 
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...en_verwijzing)

  Maria is de naam van verscheidene vrouwen in het Nieuwe Testament, waarvan de moeder van Jezus Christus de meest bekende is geworden.

  De naam Maria is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Mirjam. Het Hebreeuwse Mirjam betekent letterlijk: hun opstand (hun oproer, hun rebellie). De naam Maria komt niet van het Hebreeuwse mara = bitterheid, zoals vaak is aangenomen[1]; Maria betekent dus niet 'bitterheid'.

  In het Nieuwe Testament komen de volgende vrouwen met de naam Maria voor:  

  1. Maria de moeder van Jezus
   Mt 1:18-25 Lu 1:26-56, Lu 2, Joh 2:1-11 19:25-27 Hnd 1:14 
  2. Maria, de vrouw van Klopas en de moeder van Jakobus en Jozef (of Joses)
   Mt 27:56 'Maria, de moeder van Jacobus en Jozef'; Marc. 15:40 'Maria, de moeder van Jacobus de kleine en van Joses'; Marc. 15:47 'Maria, de moeder van Joses'; Marc. 16:1 'Maria, de moeder van Jacobus'.
  3. Maria de moeder van Johannes Markus
   Hnd 12:12 
  4. Maria de zuster van Lazarus 
   Lu 10:38-42, Joh 11
  5. Maria van Magdala, of Maria Magdalena 
   Mt 27:55-28:10 Lu 8:2 joh 20:1-18  

  Meer informatie 

  Heyman Wreford schetst het leven van Maria, de moeder van de Heer Jezus: artikel.

  Voetnoten

  1. ↑ Zie Smith, Revised Bible Dictionary, 1999, s.v. Mara.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.