Midjan (land)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Midjan_(land)

  Midjan, ook genoemde Midian, is het gebied van de stam afkomstig van Midjan (“twist; strijd”), de zoon van Abraham en Ketura. Het gebied van de nakomelingen van Midjan, de Midjanieten (of Midianieten), is voornamelijk gelegen in de woestijn ten zuiden van Edom, ten oosten van de golf van Akaba en ten noord-westen van het Arabische schiereiland.

  Midjan was het land waarheen Mozes vluchtte voor Farao en er een bijwoner werd (Hand 7:29). Hij trouwde daar met Sippora, de dochter van de Midjanitische priester Jetro. De stad waar Jetro woonde, heet tegenwoordig Al Bad en is gelegen in het huidige Saoedi-Arabië.

  Midian.jpg
  Kaart: Midjan[1]

  In de toekomst zal Israël geestelijk hersteld worden. Een menigte kamelen uit Midian en Efa zal hen bedekken. 

  Jes 60:1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
  Jes 60:2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere [wolken] de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
  Jes 60:3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.
  Jes 60:4 Sla uw ogen op, [kijk] om [u] heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.
  Jes 60:5 Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.
  Jes 60:6 Een menigte kamelen zal u bedekken, de jonge kamelen van Midian en Efa. Zij allen uit Sjeba zullen komen, goud en wierook zullen zij aandragen, zij zullen de loffelijke daden van de HEERE boodschappen.
  Jes 60:7 Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden, de rammen van Nebajoth staan u ten dienste; ze zullen als een welgevallig [offer] komen op Mijn altaar en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven.

  (HSV)

  Voetnoten

  1. ↑ Bron van de kaart: Biblos.com. Van deze site zijn max. 50 kaarten gratis te gebruiken.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Midian.jpg
  Bron: Byblos.com
  148.96 kB13:12, 4 feb 2011Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.