Moeder

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Moeder

  Een moeder is een vrouw die één of meer kinderen heeft. In verreweg de meeste talen begint het woord voor "moeder" met de letter “m”. 

  Eva is, zoals haar naam aanduidt, de moeder van alle levenden (Gen. 3: 20). In het Hebreeuws luidt haar naam 'Chava' en betekent 'de levende en levengevende'. 

  De goddelijke wet stelt de moeder, in haar rechten tegenover de kinderen en ten opzichte van de haar verschuldigde eerbetoning, overal naast de vader (Gen. 2:21; 20: 12; 21: 15, 17; Lev. 19: 3; Deut. 27: 16; 33: 9, vgl. Ps. 27: 10; Spr. 1: 8; 10: 1; 19: 26; 20: 20; 25: 22, 25; 28: 24; 29 : 15; 30: 11, 17; Ezech. 22 : 7; Micha 7:6; Matth. 10: 35, 37; 19 : 29). De wet van Mozes gebiedt dat aan vader èn moeder eer moet worden bewezen. Zij had, evenals de vader, het recht van keuze van een echtgenote voor de zoon (vgl. Gen. 21 : 21 ; 24:55).

  De koningin-moeder stond in hoog aanzien en had groten invloed op de regering, zodat bij het aanvaarden van de regering door een koning, de naam van zijn moeder nu en dan gemeld wordt (2 Kron. 12 : 13; 1 Kon. 15: 2; 2 Kon. 12: 1). Van bijna al de koningen van Israël worden de moeders, evenals de vaders, genoemd. 

  Naar de wijze vrouw, die tot Joab sprak als 'een moeder in Israël', werd direct geluisterd (2 Sam. 20:19).

  Een moeder heeft natuurlijk grote invloed op haar kinderen, hetzij ten goede hetzij ten kwade, zoals Jochebed, de moeder van Mozes, en Izebel, de moeder van Athalia.

  De kinderen van de deugdzame huisvrouw staan op en noemen haar gezegend (Spr. 31:28).

  Moeder en Kind Gevelsteentje

  Gevelsteentje Moeder en Kind, J. van Maurikstraat, Amsterdam-West, 1955. 
  Aardewerk door Nico Onkenhout. Foto[1]: Marion Golsteijn, 1911.

  Er zijn ook 'moeders' in de gemeente, die de belangen van de Heer in het welzijn van de heiligen behartigen, zoals de moeder van Rufus, die Paulus zijn eigen moeder noemde (Rom 16:13).

  Timotheüs had een trouwe moeder en grootmoeder (2 Tim 1:5).

  Gezegde: Een niet-werkende moeder bestaat niet! 

  Moeders maken zich vaak ook nog nuttig buiten hun gezin, zoals het volgende bericht aantoont:

  Moeders steken veel tijd in samenleving
  Nederlandse moeders besteden wekelijks zo'n twintig uur per week aan de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door hulp bij onderwijs, zorg voor andermans kinderen of vrijwilligerswerk. Dat is ruim drie keer zoveel als vrouwen die geen moeder zijn en twee keer zoveel als de gemiddelde Nederlander. Het onderzoeksbureau Blauw Research heeft dit ontdekt. Volgens het onderzoek zet een kwart van de moeders zich zelfs meer dan twintig uur per week in voor de maatschappij en voelt de helft zich ondergewaardeerd voor dit werk.
  (Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 8 mei 2004)

  De 16-jarige Amerikaanse zangeres Lauren Alaina drukte tijdens een zangwedstrijd in 2011 de waardering voor haar moeder uit in het lied Like my mother does. “When I love, I give it all I’ve got, like my mother does. When I’m scared I bow my head and pray, like my mother does.” ("Wanneer ik liefheb, geef ik al de liefde die ik heb, zoals mij moeder doet. Wanneer ik bang ben, buig ik mijn hoofd en bid, zoals mijn moeder doet."). 

  Get Adobe Flash player

   
  Filmpje, duur 4 minuten, Engels, bron Youtube.com. Lauren Alaina zingt 'Like my mother does', 2011. 

  Bijbels woordgebruik 

  In de Bijbel wordt 'moeder' in de volgende betekenissen gebruikt:

  1. In eigenlijke zin.

   a) Van mensen
   b) Van dieren Exod. 22 : 30; 23: 19).
    
  2. Spreekwoordelijk is

   a) de tedere liefde van de moeder voor haar kind (2 Sam. 21: 10; 1 Kon. 3: : 26; Jes. 49 : 15;
   66 : 13; 1 Thess. 2: 7).

   b) De liefdevolle achting, die het kind aan de moeder betoont (1 Tim. 5 : 2; Matth. 12 : 50. Joh. 19: 27. Ps. 35: 14)

   c) De wormen noem ik mijn moeder en zuster (Job 17 : 14), d. i. ik zie ze als mijn beste vrienden aan, want zij maken aan mijn nood een einde.
    
  3. Beeldsprakig wordt

   a) Een hoofdstad heet de moeder des lands (2 Sam. 20: 19; Jer. 50: 12)

   b) Het volk de moeder van wie tot dat volk behoren (Jes. 50 : 1; Ezech. 19: 10; 23: 2; Hos. 4 : 5, vgl. 2 : 2 vv.)

   c) Jeruzalem, dat boven is, de moeder van alle gelovigen (Gal. 4: 26), in haar en uit haar geteeld door het Woord van God en de Geest (Joh. 3 : 5; 1 Petr. 1 : 23)

   d) Babylon de moeder, de oorzaak van de hoererij en van alle gruwelen op aarde (Opb. 17: 5)
    
  4. Moeder = baarmoeder (Num. 8 : 16 ; 18: 15; Spreuk. 30: 16; Jes. 46: 3); u die in de baarmoeder lag = nog voordat u een volk was, heb ik u in liefde gedacht, u in de verborgen schoot van mijn liefderaad gedragen. 

  Meer informatie

  H. Veldkamp, Moeders in de Bijbel. Franeker: T. Wever. Zonder jaar. Mooi boek over allerlei moeders genoemd in de Bijbel. 

  Elisabeth George, Een moeder naar Gods hart; elke dag op weg. Een dagboek met beloften van God voor moeders. Uitgever: 't Gulden Boek (Cbc), 2012. Omvang: 288 pagina's. 

  Bronnen

  In de eerste versie van dit artikel is vertaalde tekst opgenomen uit A New and Concise Bible Dictionary s.v. Mother. George Morris, 1899.

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872), s.v. Moeder. Hieruit is op 14 juli 2012 tekst opgenomen en verwerkt.

  Voetnoten

  1. ↑ By Marion Golsteijn (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

   


      

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (1)
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  haha ik had er net van de week wat over gelezen...
  Geplaatst 05:56, 6 mei 2009
  Bekijkt 1 van de 1 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.