Moslims

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Moslim

  Een moslim is een aanhanger van de Islam. Het woord 'moslim' betekent letterlijk 'iemand die zich overgeeft', te weten aan Allah.

  Het aantal moslims in de wereld wordt geschat op 1,28 miljard (eind 2008)[2].   

  moslims_verspreiding.jpg
  Landen met een moslimbevolking van minstens 10%. Groen is soennitisch, rood is sjiitisch.
  (Bron: Wikimedia Commons, 2009)

  Het grootste samenwerkingsverband van moslimlanden is anno 2012 de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC). 

  Verscheidenheid

  De moslimwereld is, als de christenheid, divers. Er zijn twee hoofdstromingen: soennieten en sjiieten. De alawieten zijn een stroming van de sjiitische islam.

  Verder zijn er verschillen in rechtsschool. De wegen scheiden vooral door onenigheid over wat wel of niet mag. Er zijn vier rechtsscholen die elk op een andere wijze vaststellen wat juist is. Dit heeft geleid tot vier verschillende ondersoorten islam.

  Salafisme. Naast de beide hoofdstromen en de vier verschillende rechtsscholen zijn er nog diverse bewegingen. De beweging van het salafisme wil terug naar het zuivere begin van de islam. Alleen de Koran en de allereerste overlevering zijn volgens salafisten een zuiver uitgangspunt. Ze willen leven volgens de eerste drie generaties moslims. Ze wijzen democratie - waarbij het volk een leider via de stembus kan wegsturen - af, omdat volksheerschappij in strijd is met de trouw aan de eenmaal verkozen Kalief. Deze trouw werd een zede na de dood van de profeet Mohammed. 

  Salafi-jihadisten volgen een meer radicale vorm van het Salafisme en nemen toe in aantal in het Midden-Oosten. Zij vormen de extremistische islam. Dat is een salafisme met de bereidheid om geweld te gebruiken om terug te komen bij de zuivere islam[3]. De gewelddadige extremisten hebben de eer van Allah op het oog. Het terroristennetwerk Al-Qaida behoort tot het salafi-jihadisme. Salafi-jihadisten hebben ten behoeve van een wereldwijde heilige oorlog moslims geworven in Afghanistan, Bosnië, Tsetsjenië, Kashmir en de Philippijnen.

  Zie Salafisme voor het hoofdartikel

  Puriteinse islam. De beweging van de puriteinse islam wil alleen de Koran zelf als uitgangspunt nemen.

  Gematigde moslims. Gematigde moslims zijn tegen extremisme en terrorisme, zoals blijkt uit het volgende nieuwsbericht:

  Gematigde moslims betogen voor tolerantie
  "Twaalfduizend moslims hebben in Londen een manifestatie bijgewoond tegen extremisme en terrorisme. Ze spraken met elkaar over een gematigde, tolerante invulling van hun geloof. De bijeenkomst was georganiseerd door een Pakistaanse moslimgeleerde, die vorig jaar in het nieuws kwam toen hij een fatwa uitsprak tegen terreur. Op een groot scherm zagen de moslims in Londen speeches van de Britse premier Cameron, VN-chef Ban Ki-moon en van de aartsbisschop van Canterbury." 
  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 sept. 2011.

  Gematigde moslims hebben soms te lijden onder hun extreme broeders, zoals blijkt uit het volgende bericht. 

  Gematigde imam vermoord in Zuid-Rusland
  "Een prominente imam die jongeren afraadde zich aan te sluiten bij militante islamitische bewegingen, is doodgeschoten in zijn huis in de onrustige Zuid-Russische deelrepubliek Dagestan. Dat berichtten Russische media zaterdag op gezag van de lokale autoriteiten. De imam, Mogomed Saipoetdinov, kwam door geweervuur om het leven in zijn woning in Kizlyar, vlakbij de grens met Tsjetsjenie. 'Hij stond bekend om zijn compromisloze standpunt tegen iedere vorm van geweld', aldus de plaatselijke politie. Saipoetdinov is de zesde islamitische geestelijke in een jaar tijd die wordt vermoord door extremisten."
  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 9 april 2011.

  Evenementen

  De Hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka in Saoedi-Arabië, is het grootste evenement voor moslims, gevolgd door de gebedsmanifestatie Bishwa Ijtema in Bangladesh. 

  In Bangladesh kwamen in 2009 zeker twee miljoen mensen bijeen voor de Bishwa Ijtema. Deze driedaagse gebedsmanifestatie wordt gehouden aan de Turag-rivier ten noorden van de hoofdstad Dhaka. In tegenstelling tot de hadj in Saudi-Arabie is de Bishwa Ijtema vooral een binnenlandse aangelegenheid van Bangladesh. Dit land is het op twee na grootste moslimland ter wereld.

  Moslims en het Westen

  Volgens Mohammed zou eerst Constantinopel, de hoofdstad van het Oost-Romeinse rijk, eerst veroverd worden, en daarna Rome, de hoofdstad van het West-Romeinse rijk. Moslims verwachten dat de verovering van Rome eens zal gebeuren[6].

  Moslims beschouwen Europa als een christelijk continent en Nederland als een christelijk land. Ze zien echter veel losbandigheid op het ‘christelijke’ continent: alcoholgebruik, het gebruik van drugs en een vrije seksuele moraal. Het overgrote deel van alle porno komt immers uit het ‘christelijke’ Westen (anno 2011). Ze begrijpen niet dat een hoogstaande christelijke beschaving het mogelijk maakt dat bepaalde zaken getolereerd worden. Het woord 'christelijk' heeft daardoor een ongunstige bijbetekenis gekregen. 

  In het Westen zijn moslimjongeren van de tweede en derde generatie in verwarring over hun identiteit. Ze zoeken zekerheid en leggen zich meer vast op hun identiteit als moslim. Sommigen omhelzen radicale denkbeelden[4].

  Radicale moslims menen dat het Westen samenzweert om de Islam af te schaffen. De Verenigde Staten willen de wereld domineren en de Islamitische idenditeit van de moslims uitwissen. De VS worden gezien als de vijand van de arabieren, de moslims en de mensheid. De inval in Irak zou bedoeld zijn om de Islam te bestrijden. De VS wordt beschouwd als de grootste vijand van de moslimnatie, omdat de VS oorlog zouden voeren tegen deze natie. De moslims moeten zich verdedigen en naar hun beste vermogen de strijd aanbinden met de VS, de Britten en de Israelieten. Ze moeten verslagen worden[1].

  Moslims en terrorisme

  Opvallend is dat bijna alle terroristen in de wereld moslims zijn. "Het is waar dat niet alle moslims terroristen zijn. Maar het is ook waar dat bijna alle terroristen moslims zijn."[8] 

  Joden en christenen

  Onder moslims komt relatief veel afkeer van Joden, de staat Israel en het Zionisme voor. Volgens een wetenschappelijk onderzoek (zie 'Anti-Israël Sentiment Predicts Antisemitism in Europe', Kaplan & Small, p. 557/558) zijn Europese moslims 800% vaker openlijk anti-Joods dan Europese christenen. Aangaande joden heerst veel achterdocht en wantrouwen:  joden trekken de wereldmacht naar zich toe, ze zijn onbetrouwbaar, ze beheersen de financiële markt. 
   

  "Al in de gemiddelde moskee vind je antisemitische propaganda: de joden zijn de oorzaak van alles wat misgaat, joden zijn apen, joden zijn varkens. Voortdurend is men bezig met het ontmenselijken van de jood. Ik riep als kind ook maar ‘amen’ als de imam uitriep: ‘God, vernietig de joden.’ Puur uit onwetendheid… "
  (Ayaan Hirsi Ali, 18 maart 2010[5])

  In de moslimwereld leven 15 miljoen christenen. Zij hebben het moeilijker dan christenen in het Westen. Over vervolging van de christenen in de moslimwereld, zie video (Engelstalig) van David Horowitz. Christenen worden minachtend 'polytheisten' (die aan meerdere goden geloven) en soms 'vrienden van het zionisme' genoemd. 

  Christenen hebben als kinderen van God, die de God van alle volken is, te waken voor afkeer of haat jegens welke groep mensen ook. Extremistische en gewelddadige moslims vormen een kleine minderheid.  

  Goede kanten

  De moslimwereld wordt door velen in het Westen als achterlijk beschouwd. Zij heeft echter dingen die beter zijn dan het in Westen. Zij kent deugden die het Westen te weinig meer kent, zoals kuisheid en achting voor Jezus. In de moslimwereld wordt vrijmoediger over geloof in God gesproken dan in het Westen. Men houdt vast aan het huwelijk als een verbintenis van man en vrouw, keurt homoseksueel gedrag af en verwerpt het zogenaamde homohuwelijk.

  Niet alle moslims zijn extremistisch of gewelddadig. Sommige zijn zelfs bereid christenen te beschermen tegen gewelddadige extremisten: 
   

  In de noordoostelijke provincie in Kenia, waar op 1 juli aanslagen plaatsvonden door vermoedelijk Somalische Al Shabab militanten, bewaken Keniaanse moslims sinds afgelopen zondag samen met politie de kerken. Op 1 juli vonden er in Garissa, dicht bij de Keniaanse en Somalische grens, aanslagen plaats op kerken. De lokale islamitische leiders hebben daarop besloten om hun bescherming aan te bieden bij de kerken van hun christelijke buren. De zondag erop hebben lokale moslim jongeren en hun leiders samen met de politie gepatrouilleerd tijdens de kerkdiensten. Er zijn geen incidenten gemeld.

  Bron: Stichting De Ondergrondse Kerk, nieuwsbrief 23 juli 2012.

  Na de twee dodelijke bomaanslagen op kerken in Egypte vorige week, en de publicatie van een video van Islamitische Staat waarin Jordanië werd gewaarschuwd voor terreuraanslagen, meldden jonge Jordaanse moslims uit verschillende delen van het land zich vrijwillig voor het bewaken van kerken tijdens Paaszondag.

  Bron: IsraelToday.nl, nieuwsbericht 20 april 2017.

   

   

  Moslims in Nederland

  Onder moslims in Nederland neemt de religieuze betrokkenheid af, mede veroorzaakt door de grote godsdienstloosheid onder de Nederlands bevolking. Daarnaast is er een heel kleine groep die radicaliseert (anno 2014) [7]. Het aantal moskeeën neemt echter toe (anno 2014).

  Ex-moslims

  Een korte gedramatiseerde documentaire over een moslima die Jezus aanroept in een moskee, terwijl een tsunami de kust bereikt: filmpje (Engels, bron: Youtube, duur 2 min 47 sec).

  De Heiland openbaart zich in de moslimwereld vaak in dromen en gezichten. De volgende video getiteld More than dreams (Meer dan dromen) bevat vijf geschiedenissen van voormalige moslims uit verschillende streken die de Heer Jezus door een droom of gezicht (visioen) heeft geroepen: video (128 minuten, Engelse ondertiteling, op Sureyot.com).

  Wie zich van de Islam afwendt en christen wordt, is in de ogen van moslims een 'afvallige'. Ex-moslims hebben het zwaar in een islamitische omgeving. 

  FaithFreedom is een (niet-christelijke) organisatie van en voor ex-moslims. 

  In 2012 is door jonge Nederlandse moslims die in Jezus zijn gaan geloven een site geopend: www.IsaRuhAllah.nl. Het is voor het eerst in Nederland dat ex-moslims zo openlijk naar buiten treden. 'Wij hebben in ons leven een omkeer meegemaakt en hebben ontdekt dat Jezus (in de Koran bekend als Isa) méér is dan een profeet.'

  Meer of minder bekende ex-moslims:

  • Magdi Allam, Italiaanse journalist, zie artikel1 en artikel2
  • Mosab Hassan Yousef, zoon van sheik Hassan Yousef (een van de oprichters van Hamas), zie interview(Nederlandse tekst) of filmpje (Engels). 
  • Daniel Shayesteh, ooit een politieke en militaire figuur in het regime van Ayatollah Khomeini in Iran in de jaren 1980. Hij hielp met de oprichting van Hezbollah en met de training en indoctrinatie van de Hezbollah-strijders. Na zijn bekering tot Jezus Christus schreef hij de boeken Christ Above All en The House I Left - A journey from Islam to Christ.

  Meer weten

  Nabeel Qureshi, Allah zoeken, Jezus vinden. Kampen: Kok,2016. Pagina's: 400. De uit Pakistan afkomstige schrijver was een bezielde Ahmadimoslim. Hij verhaalt van zijn bekering tot het christendom. Hij groeit op in een islamitisch gezin en kent de Koran uit zijn hoofd. Tijdens zijn studie in Engeland komt hij in aanraking met het evangelie van Jezus. Dit boek legt de grondbeginselen van het christendom helder uit, biedt diepe inzichten in de islam en in de innerlijke strijd van een moslim die zoekt naar de waarheid en in conflict komt met zijn familie.

  Voetnoten

  1. ↑ The Culture of Jihad (video, Engels, 6 minuten, op Youtube, van Palestinian Media Watch)
  2. ↑ Nieuwsartikel Wereldwijd meer moslims dan katholieken op RefDag.nl, 19 aug. 2009. Het getal berust op een schatting die ervan uitgaat dat iedereen die in een Islamitisch land geboren wordt, automatisch moslim is.
  3. ↑ Artikel Islam kent grote diversiteit, op RefDag.nl dd. 17 maart 2010
  4. ↑ ibid.
  5. ↑ 'De Islam is onverenigbaar met het liberale waardenstelsel', interview met Ayaan Hirsi Ali, op Liberales.be dd. 26 maart 2010.
  6. ↑ Naar de voorzegging van Mohammed verwees ItalianMuslims.com dd. 1 april 2010.
  7. ↑ Armand Heijnen en Harold Kerkhof, 'Het gaat goed met de integratie', in: Illuster, nov. 2014, blz. 14-17.
  8. ↑ Aldus Yaacov Amidror, voormalig nationaal-veiligheidsadviseur van premier Benjamin Netanyahu, aangehaald in: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2019811-israel-waarschuwt-europa-voor-islamitische-terreur.html, nieuwsbericht op Nos.nl, 17 feb. 2015.
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   moslims_verspreiding.jpg
  Moslims verspreiding in de wereld
  149.32 kB11:16, 12 jan 2009Kees LangeveldActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.