Mot

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Bronnen
  3. 3. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Mot

  Mot is de naam van een familie der kleine schubvleugelige insekten, en in het bijzonder van een geslacht daarvan (Tineola). Motten brengen schade toe aan kleding, stoffen en tapijt. Het zijn, naar het Hebreeuwse en Arabische stamwoord, „knagende insecten", waaronder voornamelijk de kledingmotten uitmunten. Kledingmotten zijn de meest voorkomende soort motten, Ze kiezen wol- en pelswerk tot hun woning en voedsel (Job 13: 28; Jes. 50: 9; 51: 8), ze knagen de haren af, en doorboren ook wel de stof geheel met gaten als een zeef.

  Mot (Tineola_bisselliella) - rups.jpg

  fig. Rups van de kledingmot[1]  

  Mot (Tineola_bisselliella).jpg

  fig. Vlinder van de kledingmot [2] 

  Mot (Tineola_bisselliella) - vlinder.jpg

  fig. Vlinder van de kledingmot [3] 

  Synoniemen van 'kledingmot' zijn 'kleermot', 'kleedmot' en 'kledermot'. De Latijnse wetenschappelijke soortnaam van de kledingmot is Tineola bisselliella. De soort behoort tot het geslacht Tineola, van de familie Tineidae (Echte motten), van de orde Lepidoptera (Vlinders), van de klasse Insecta (Insecten) en van de stam Arthropoda (Geleedpotigen).

  Behalve de soorten die textiel aantasten, zijn er motten die voorraden granen of gedroogde vruchten aantasten, zoals de cacaomot, de meelmot, of de vruchtmot.

  Job vergelijkt zich met een door de mot (kledingmot) verteerd kleed (Job 13: 28); David zegt van de door de Heer getuchtigde (Ps. 39 : 12):

  Ps 39:11 (39:12) Bestraft U iemand met straffen om [zijn] ongerechtigheid, dan doet U zijn aantrekkelijkheid als een mot teniet. Ja, ieder mens is een zucht. Sela
  (HSV)

  In Jes. 50: 9; 51:8 wordt aan de vervolgers der rechtvaardigen zulk een lot voorspeld; en in Hos. 5: 12, aan de goddeloze Efraïm door de Heer.

  Alle menselijke en wereldlijke heerlijkheid wordt ten laatste het deel der motten, een gedachte die diep verootmoedigt, en aanspoort om het eeuwige te zoeken (Job 4: 19; Matth. 6: 19). De Heer Jezus zei tegen zijn leerlingen:

  Mt 6:19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;
  Mt 6:20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;

  (HSV)

  Meer informatie

  Artikel Motten op Milieucentraal.nl

  Bronnen

  H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. 's Gravenhage: M.J. Visser, 1872. Hieruit is in 2011 de tekst van het lemma Mot opgenomen.

  Artikel Motten op Milieucentraal.nl

  Voetnoten

  1. ↑ Afbeelding ontleend aan Wikipedia, bronpagina
  2. ↑ Afbeelding ontleend aan Wikipedia, bronpagina
  3. ↑ Afbeelding ontleend aan Wikipedia, bronpagina

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.