Mythe

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Mythe

  Een mythe is een onwaar volksverhaal over wezens, machten en krachten in de onzienlijke wereld en/of hun invloed op onze wereld en de mensen. Het woord 'mythe' is afgeleid van het Griekse woord 'muthôs' (gesproken woord).

  Het mythische verhaal wordt overgeleverd van generatie op generatie en wordt zo onderdeel van de cultuur en vaak van een godsdienst.

  Er zijn mythen die het ontstaan van goden, mensen, de wereld of het hiernamaals beschrijven.

  Er zijn mythen die natuurverschijnselen toeschrijven aan hogere machten en ze zo verklaren. Een voorbeeld is een mythe die de wisseling der jaargetijden verklaart als strijd tussen de goede (zomer) en de kwade macht (winter), donder en bliksem als afkomstig van een over de wolken rijdende god.

  Er zijn mythen die riten en tradities waarvan de betekenis niet (langer) duidelijk is, verklaren.

  Er zijn mythen die een levensles of een algemene waarheid illustreren.

  Er zijn mythen over het optreden van helden. Een heldenmythe bevat meestal een historische kern en handelt vaak over oorlogen en helden uit een ver verleden. "In de heldenmythe bemoeien de goden zich met het verloop van de strijd en grijpen in het leven van de held in. Dergelijke heldenverhalen worden vaak als sage aangeduid, hoewel sagen niet noodzakelijk godsdienstige elementen bevatten. Een heldenmythe kan schriftelijk aan ons overgeleverd zijn in de vorm van een epos (bijv. de Ilias en de Odyssee van Homerus)." [1]

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.