Noach

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bronnen
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Noach

  Noach is de rechtvaardige man die op Gods bevel een ark bouwde waarin hij met zijn gezin en de meegenomen dieren gespaard bleven toen God een wereldwijde vloed over de aarde bracht. Zie Gen. 6-9.

  Zijn naam betekent: rust. Noë is de Griekse schrijfwijze van Noach. Engels: Noah. Duits: Noach. Frans: Noé

  Noach was een zoon van Lamech. Noachs mannelijk voorgeslacht, vanaf Adam: Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahelel, Jered, Henoch, Metusalem, Lamech. 

  Noach kreeg drie zonen: Sem, Chem en Jafeth. Zijn nageslacht is onderstaand weergegeven.

  Noach was "een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God." (Gen. 6:9). Maar de aarde was toentertijd verdorven voor Gods aangezicht, ze was vol met geweld. Daarom maakte God aan Noach bekend, dat Hij mens en dier, al wat op het droge was (Gen. 7:22), zou verdelgen (6:13).  

  Op 500-jarigen leeftijd ontving Noach van God bevel een ark (een vaartuig) van gopherhout te bouwen, 300 el lang, 50 el breed, 30 el hoog, waarin hij zelf met zijn drie zonen en de vrouwen, benevens van alle dieren enige exemplaren, voor de watervloed beschutting zou vinden.

  Honderd jaar later, toen de ark klaar was, moest Noach, inmiddels 600 jaar oud (Gen. 7:11), met de zijnen in de ark gaan. Na zeven dagen (Gen. 7:4, 10) begon het te regenen en wies het water totdat het alles, tot de hoogste bergen toe, bedekt had. Na verloop van 150 dagen (Gen. 7:24) begon het te zakken en de ark rustte op de bergen van Ararat. Over het verloop van de zondvloed, zie art. zondvloed.

  Na ongeveer een jaar in de ark vertoefd te hebben, verliet Noach het vaartuig met de zijnen en de dieren, om de stamvader van een nieuw geslacht te worden. Nadat hij uit de ark gegaan was, bouwde hij een altaar, waarop hij aan de Heer brandoffers offerde.

  Noach_brandoffer.jpg

  Fig. [1]: Noach brengt brandoffers. Daarna stelt God het teken van het regenboog
  als teken van Zijn verbond met alle mensen en dieren op aarde.

   

  Met Gods belofte aan deze vrome aartsvader, de vermelding van geboden, de oprichting van een verbond van God met de aardbewoners, het stellen van de regenboog als teken, het planten van de wijngaard en gevolgen, zijn sterven op 950-jarige leeftijd, eindigt de geschiedenis van Noach. Zijn nakomelingen tot Abraham en Lot worden in onderstaand diagram weergegeven. 

  Noach_nageslacht_tot_Lot.jpg

  Diagram[1]: Nakomelingen van Noach tot Abraham en Lot, volgens Gen. 10-11 in de Statenvertaling.
  (Klik op het diagram om deze te vergroten)

  Bronnen

  P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Van het lemma Noach is op 25 nov. 2012 tekst genomen en bewerkt.

  Voetnoten

  1. ↑ Auteur: Kees Langeveld, 8 dec. 2012. Gemaakt met de applicatie Family Tree Builder.
  2. ↑ Uitsnede uit een oude schoolplaat. Auteur en jaartal: onbekend aan Christipedia. Bron: www.HolyHome.nl, bronpagina.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.