Noord-Korea

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Noord-Korea

  Noord-Korea, officieel Democratische Volksrepubliek Korea, telt ruim 24 miljoen inwoners (2011). De hoofdstad is Pyongyang. Noord-Korea wordt beheerst door een streng atheistische en communistische ideologie van 'zelfredzaamheid'. Het is één van de meest geisoleerde en autoritair bestuurde landen ter wereld. Het regime onderdrukt de kinderen van God; het land staat al jaren nummer 1 op de Open Doors-ranglijst van landen waar christenen wordt verdrukt. 

  Inhoudsopgave:


  reference to undefined name 'google' Exception of type 'MindTouch.Deki.Script.Runtime.DekiScriptUndefinedNameException' was thrown. (click for details)

  (De kaart kan met de muisaanwijzer worden gesleept)

  Schaarste. In het land is (anno 2012) hongersnood en tekort aan alles. De bevolking voert een dagelijkse strijd om te overleven. Eénderde van de bevolking afhankelijk van voedselhulp. In concentratiekampen zijn mensen omgekomen door hongersnood. De armoede en voedseltekorten zetten het regime onder druk (anno 2016).  

  Landsbestuur. De Democratische Volksrepubliek Korea is vanaf de stichting in 1948 bijna een halve eeuw geleid door de Koreaanse communistische politicus Kim Il-Sung (1912-1994). Noord-Korea noemt Kim Il-sung officieel de 'Grote Leider' en hij wordt in de grondwet genoemd als de Eeuwige President van het land. 

  Na zijn dood in 1994 werd hij opgevolgd door zijn zoon Kim Jong-il, die het het land leidde tot zijn dood in 2011. Kim Jong-il was een alleenheerser die alles zelf besliste. Tijdens zijn bewind was er geen partijcongres van de Arbeiderspartij. De heersende partij in Noord-Korea is de Koreaanse Arbeiderspartij. Na zijn dood in 2011 werd Kim Jong-il opgevolgd door zijn zoon Kim Jong-un.

  Zelfredzaamheid. Een kernstuk in de ideologie van Kim Il-Sung is dat de natie zelfvoorzienend moet zijn. De ideologie heet 'Juche' (= zelfredzaamheid) is een mengeling van communisme, confucianisme (sociale harmonie) en omgeturnde christelijke beginselen (aanbidding van de Grote Leider). Wekelijks moeten alle Noord-Koreanen bij elkaar komen voor zelfkritieksessies (anno 2012). Tijdens deze sessies zingen zij uit een liedboek met 600 lofzangen op Kim Il Sung and Kim Jong Il. 

  Verering van de 'Grote Leider'. Dagelijks moeten burgers eer bewijzen aan de in 1994 overleden 'Grote Leider' Kim Il-Sung, bij diens immense, 23 meter hoge, standbeeld in de hoofdstad van het land. Wie dat niet doet, riskeert het strafkamp. 

  Standbeeld-Kim_Il_Sung-John_Pavelka.jpg

  Foto[3]: eerbetoon bij het standbeeld van Kim Il-Sung

  Een Nederlandse toerist verhaalt: "We hadden al gelezen dat het verplicht is hier bloemen te leggen, maar volgens Kimmie is dit niet zo. Het wordt echter wel "zeer gewaardeerd". Een beetje beschaamd voldoe ik maar aan het verzoek en buig ik weer een keer voor de Grote Leider. De verafgoding van de man zal nu toch wel zijn hoogtepunt bereikt hebben mag ik hopen? En dan heb ik het nog niet eens gehad over het speldje met zijn afbeelding die elke Noord-Koreaan draagt. Er wordt hier een soort geloof gecreëerd waarbij Kim Il-Sung de god is."[4]  

  Het kantoor van Kim Il-Sung is als mausoleum ingericht. De aangehaalde Nederlandse toerist verhaalt: "... we staan bij het lichaam van Kim Il-Sung. Naast zijn glazen kist moeten we 3 buigingen maken. Aan alle kanten, behalve aan zijn hoofdeind. Braaf volg ik onze gids en doe ik alsof Kim Il-Sung het beste is wat de wereld kon overkomen."[5] In elke wagon van de metro in de hoofdstad Pyongyang hangt een foto van Kim Il-Sung en van zijn zoon Kim Jong-Il[6]

  Onderdrukking. Het regime is onderdrukkend. Honderdduizenden Noord-Koreanen slijten (anno 2012) hun dagen in werkkampen, onder wie ook christenen. 

  Censuur. Noord-Koreanen slechts toegang tot een vorm van intranet en niet tot het wereldwijde web. Het internet is nog altijd aan strikte censuur onderworpen.

  Verkeerde vlag
   
  De organisatie van de Olympische Spelen heeft Noord-Korea donderdag excuses aangeboden nadat een dag eerder de vlag van Zuid-Korea werd getoond bij de voetbalwedstrijd tegen Colombia. 'Het was een ernstige fout, waarvoor onze excuses', aldus mediadirecteur Andy Mitchell. De Aziatische vrouwen weigerden af te trappen nadat de organisatie op het grote scherm een van hun speelsters had geprojecteerd in combinatie met de vlag van Zuid-Korea. De wedstrijd begon door de commotie enige tijd later.
   
  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 26 juli 2012

  Gemilitariseerd. De maatschappij is verregaand gemilitariseerd. "Het leger eerst" luidt het devies. Geschat wordt dat eenderde van het bruto binnenlands product besteed wordt aan het leger. 1,2 miljoen mensen is in actieve militaire dienst. De leger is door het aantal militairen het vierde grootste leger ter wereld. In 2006 voerde Noord-Korea de eerste kernproef uit, in 2009 de tweede. In een speech in 2012 ter ere van de honderdste geboortedag van Kim Il-sung, de stichter van het land, maakt Kim Jong-un bekend dat versterking van het militaire apparaat 'de eerste, tweede en derde prioriteit' is.

  Families gescheiden. De grens die het Koreaanse schiereiland verdeelt, scheidt duizenden families. Sinds het einde van de Koreaanse Oorlog in 1953 is de grens tussen de beide landen gesloten. Jaarlijks worden via een poule 66 duizend 80- en 90-plussers uitgekozen die voor één dag hun familie aan de andere kant van de grens mogen ontmoeten. In 2015 gebeurde dat voor de 20ste keer. Na die dag zullen zij elkaar waarschijnlijk nooit meer zien. 

  Wapenstilstand. Sinds de gruwelijke Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 geldt een wapenstilstand met Zuid-Korea. In Zuid-Korea zijn 28.000 Amerikaanse soldaten gestationeerd (2009). China is Noord-Korea's enige bondgenoot. China stuurt vluchtelingen uit Noord-Korea vrijwel altijd terug als ze worden gepakt (anno 2011).

  Boze buitenwereld. In Noord-Korea klinkt voortdurend de staatsboodschap dat een invasie (door de Verenigde Staten) dreigt en dat men beducht moet zijn voor mensen van buiten. Het volk wordt op de rand van een oorlog gehouden. Het schijnt dat de spanning met het Westen in stand gehouden wordt om een volksopstand te voorkomen en het regime te behouden8. ↑

  Vluchtelingen. Ongeveer 30.000 Noord-Koreanen zijn naar het zuiden gevlucht (stand 2015). Inpassing in de Zuid-Koreaanse samenleving valt ze zwaar. Daarom gaan de meeste vluchtelingen naar China of Europa[6].

  Christenen

  Het aantal Christenen wordt (anno 2012) geschat op 100.000 tot 400.000[5]. Kim-Il Sung (1912-1994), de 'Grote Leider', hield het christendom voor één van de grootste bedreigingen van zijn systeem en zette de vervolging van christenen in gang. Anno 2012 zijn er vier door de staat erkende kerken. De vierde kerk die erkend werd is de Noord-Koreaanse Russisch-Orthodoxe kerk. Tot de vier kerken samen behoren ongeveer 12.000 Protestanten en 800 Katholieken (anno 2011). In de kerken treden acteurs op om de schijn van godsdiensvrijheid op te houden. 

  Verreweg de meeste gelovigen moeten hun geloof geheim houden. Ze worden zwaar verdrukt en vervolgd. Van hen verblijven 30.000 tot 70.000 in gevangenissen en heropvoedingskampen (schatting 2011[7]. "Velen van hen worden gemarteld. De kans op overleving is uiterst klein. Zelfs het leven voor 'vrije' burgers is in veel gevallen onmenselijk zwaar."[1] Noord-Korea staat vanaf 2002 nummer 1 op de Open Doors' ranglijst christenvervolging: geen land ter wereld verdrukt de christenen zo zwaar. 

  Als bekend wordt dat je christen bent, beland je spoedig in een strafkamp. Het bezit van een Bijbel, Bijbelstudiemateriaal of christelijke muziek is verboden. Het bezit van het Boek van God volstaat om terechtgesteld te worden of met het hele gezin in een strafkamp terecht te komen. Vrijheid van samenkomen is er niet.

  Veel Noord-Koreanen, christenen en niet-christenen, proberen het strenge regime en de jarenlange hongersnood te ontvluchten door de grens naar China over te steken, ten einde van daaruit in Zuid-Korea asiel aan te vragen. 

  Een impressie van de christenvervolging geeft deze video van Open Doors: video (3 minuten, Engels, op Youtube).
   

  "Voor onze generatie is het een moeilijke en lange reis om staande te blijven in ons geloof. Maar we bidden dat voor de komende generatie de tijd van overwinning spoedig zal komen."
  (Een gelovige in Noord-Korea)[2]

  Buitenlandse christenen bidden voor hun verdrukte broeders en zusters in Noord-Korea en bieden hulp. In 2011 bijvoorbeeld werden duizenden Nieuwe Testamenten door de lucht naar Noord-Korea verstuurd. 

  In de jaren '70 startte en bekostigde de staat een bijbelvertaalproject. Het resultaat was een zeer nauwkeurige vertaling in het Noord-Koreaans. Deze Noord-Koreaanse bijbel moest dienen als propagandamateriaal voor het regiem. Er werden slechts een zeer beperkt aantal gedrukt. Eén exemplaar werd uit het land gesmokkeld, in Zuid-Korea vermenigvuldigd in kleiner formaat en wordt weer Noord-Korea binnen gebracht. 

  Geschiedenis

  1907: in de stad Pyongyang begint een grote opwekking, die tot een forse groei van het christendom op het Koreaane schiereiland leidt. 

  1910: Van 1910 - 1945 wordt (het ongedeelde) Korea overheerst door Japan.

  1912: 15 april geboorte van Kim Il-Sung, de latere 'Grote Leider' van het volk. 

  1945: In dit jaar wordt overheerser Japan verslagen door de geallieerden. De Sowjet-Unie bezetten het noordelijke deel van het schiereiland, tot aan de 38ste breedtegraad; de Verenigde Staten namen het zuiden in. Door de Koude Oorlog is men echter niet in staat het land te herenigen.

  1948: In dit jaar wordt in de Amerikaanse zone de Repbliek Korea ('Zuid-Korea') opgericht en in het noorden komt de communistische Democratische Koreaanse Volksrepubliek ('Noord-Korea') tot stand. Vanaf de stichting in 1948 wordt Noord-Korea bijna een halve eeuw geleid door de Koreaanse communistische politicus Kim Il-Sung (1912-1994). 

  1950: Noord-Korea probeert door een verrassingsaanval het land te herenigen met Zuid-Korea. De aanval luidt de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 in. Het offensief van Noord-Korea komt tot staan, als troepen van de Verenigde Naties onderleiding van de Verenigde Staten Zuid-Korea te hulp schieten. In de gruwelijke Koreaanse oorlog komen ongeveer 2 miljoen burgers om. De Amerikanen stonden aan de kant van Zuid-Korea en de Chinezen hielpen Noord-Korea.

  1953: tussen Noord- en Zuidkorea wordt een wapenstilstand gesloten. De oorlog is meer dan een halve eeuw later (anno 2013) nog niet officieel beëindigd. De grens tussen de beide landen loopt dan nog steeds ruwweg langs de 38ste breedtegraad.

  In de jaren '70 start en bekostigd de staat een bijbelvertaalproject. Het resultaat is een zeer nauwkeurige vertaling in het Noord-Koreaans. Deze Noord-Koreaanse bijbel moest dienen als propagandamateriaal voor het regiem. 

  1980: de Arbeiderspartij organiseert een partijcongres. 

  1985: In december ondertekent Noord-Korea het nonproliferatieverdrag tegen de verspreiding van kernwapens.

  1990: Op hoog politiek niveau vinden ontmoetingen tussen Noord- en Zuid-Korea plaats. Beide landen streven naar hereniging, maar verschillen grondig over de voorwaarden.

  1994: Kim Il-Sung, die vanaf 1948 geregeerd heeft, sterft. Zijn zoon Kim Jong-il volgt hem op. 

  2002: Vanaf dit jaar staat Noord-Korea op nummer 1 op de Open Doors-ranglijst van landen waar christenen het meest verdrukt verdrukt worden. 

  2003: In januari stapt Noord-Korea uit het nonproliferatieverdrag.

  2006: Op 9 oktober voert Noord-Korea de eerste ondergrondse kernproef uit.

  2009: Op 25 mei wordt de tweede ondergrondse kernproef uitgevoerd. De vorige was in 2006. De spanningen in het gebied lopen op, nadat Noord–Korea een langeafstandsraket en enkele raketten voor de korte afstand heeft afgeschoten en een nucleaire proef heeft gehouden. De VN-sancties worden daarop verzwaard. 

  2011: Op 17 december overlijdt Kim Jong-Il aan een hartaanval. Zijn zoon Kim Jong-un wordt de nieuwe leider. 

  2012: Twee maanden na de dood van Kim Jong-il viert Noord-Korea de 70ste verjaardag van 'de eeuwige leider van de partij'. De baas van het leger belooft 'de Amerikaanse imperialisten en Zuid-Koreaanse marionetten en verraders te vernietigen', mocht het ooit weer tot oorlog komen. Op 12 december lanceert Noord-Korea een langeafstandsraket, die een satelliet de ruimte inbracht. Daarop zijn de VN-sancties verscherpt. 

  2013: Op 12 februari wordt een derde ondergrondse kernproef uitgevoerd, naar eigen zeggen uit 'zelfverdediging' tegenover de 'vijandige' Verenigde Staten van America. De kernproef wordt door het buitenland sterk veroordeeld. De Verenigde Naties stellen sancties in. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea lopen hoog op. De vorige kernproeven hadden plaats in 2006 en 2009. Noord-Korea voerde ook enkele rakettesten uit. Het verklaarde de wapenstilstand die sinds 1953 van kracht was, als ongeldig. 

  2016: De heersende Arbeiderspartij organiseert een partijcongres, waarin de koers van het land wordt bepaald. Het laatste congres was 36 jaar geleden in 1980. 

  Meer informatie

  Eric Foley, De geheime erfenis. Hoe drie generaties christenen in Noord-Korea het belangrijkste in hun leven aan elkaar doorgaven. Het verhaal van de familie Bae. Gorinchem, Stichting De Ondergrondse Kerk, 2012. Pagina's: 160. Over het leven en de worstelingen van christenen in Noord-Korea.

  Hyeonseo Lee, Why I fled North Korea, Engelstalig artikel op CNN.com, 14 april 2013. Over de ontsnapping van een Noord-Koreaanse vrouw en haar gezin uit Noord-Korea.

  Bronnen

  Geraadpleegd onder andere:

  Voetnoten

  1. ↑ Open Doors, bron
  2. ↑ Een reactie van een luisteraar uit de ondergrondse kerk van Noord-Korea, aangehaald door Trans World Radio in een fondswervingsschrijven, sept. 2011. 
  3. ↑ Foto door John Pavelka, 2010. Licentie: Creative Commons Naamsvermelding 2.0 Unported. Bronpagina op Wikimedia Commons.
  4. ↑, 5. ↑, 6. ↑ Zie zijn reisverslag uit 2010. 
  5. ↑ Aldus 'Die Lage für die Christen wird immer bedrängender', Idea.de, 9 feb. 2013.  Open Doors noemde 300.000, zie 50.000 TOT 70.000 Noord-Koreaanse christenen opgesloten, op Kerknet.be, 27 dec. 2011. Andere opgaven zijn 200.000 (Idea, 2011) en ten minste 100.000 (Stichting De Ondergrondse Kerk, 2012). 
  6. ↑ Noord-Koreaanse Kim vluchtte naar Zuid-Korea, maar ze wil terug, nieuwsbericht op NOS.nl, 16 aug. 2015.
  7. ↑ Open Doors noemde in 2011 50.000 tot 70.000 gevangen christenen. Zie artikel 50.000 TOT 70.000 Noord-Koreaanse christenen opgesloten, op Kerknet.be, 27 dec. 2011. Volgens Stichting De Ondergrondse Kerk in november 2012: 'tenminste 30.000 christenen'. 
  8. ↑ In slagorde richting partijcongres Noord-Korea, nieuwsbericht op NOS.nl, 3 mei 2016.
   

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.