De Kern van het Boek Openbaring van Johannes

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wi...van_Openbaring 

  Het boek Openbaring is geschreven door de apostel Johannes. Hierover behoeft weinig te worden gediscusseerd. De datum van het schrijven is een ander verhaal, daar zijn grof weg twee jaartallen voor aan te wijzen. De zgn. Nerodatum of de datum van Ireneaus, voor AD 70 en rond AD 95. Het boek geeft een aanwijzing voor het schrijven en deze wordt gevonden in Opb. 11, 8 waar een letterlijk Jeruzalem wordt bedoeld dat nog intact is als Johannes zijn Openbaringen ontvangt. Dit kan wijzen op een datum voor AD 70!

  Het boek geeft m.b.t. zijn inhoud ook een aanwijzing Deze wordt gevonden in Lk. 23, 30 en Opb. 6, 16. 17, zie ook Hos. 10 waar het gaat over de heuvels en de bergen die op de inwonders van Jeruzalem vallen en welke gebeurtenis in Opb. 6, 17 de toorn van het Lam wordt genoemd. De reden dat deze toorn van het Lam Jeruzalem treft is de schuld welke de stad heeft uitstaan bij God wegens het doden van de profeten en apostelen en heiligen. Deze uitdrukking wordt gevonden in Lk. 1, 49-51. Deze uitdrukking komt ook in Opebaringen terug; zie Opb. 19, 2; 18, 24; 16, 6.

  Wanneer Opb. 17 wordt bestudeerd, dan valt op dat de zeven bergen, zeven koningen maar tegelijkertijd ook zeven "koninkrijkjes "uitbeelden en hoe graag men her Rome wil zien als zijnde deze stad op de zeven heuvel, de keizer regeerde, nooit over zeven "koninkrijkjes"op zeven heuvels maar over het collektief Rome. Vanuit de Joodse oorlog van Josephus mag een andere betekenis worden aangedragen. De 7 bergen zijn 7 vestingsteden, in het noorden van Israël in het zgn. Galilea der heidenen. Deze worden door Vespasianus veroverd, de een met meer moeite dan de andere en een uit de zeven, Johannes van Gischale neemt de benen en duikt als 8e kop, gewond geweest, want hij is in zijn oorspronkelijke comando verslagen, in Jeruzalem en gaat daar te keer als het beest uit de zee; zie Opb. 13, 1-10.

  Dit artikel geeft een paar lijnen in het boek Openbaring meer niet; wellicht later meer. In Opb. 7, worden er 144000 Israelieten uit de twaalf stammen verzegeld, welke in het vervolg door Johannes worden getekend als de grote schare welke komt uit de grote verdrukking. Deze uitdrukking wordt allen nog gevonden in Mt. 24, 21 een gebeuren dat in Lk.21, 22 de dagen van Gods wraak wordt genoemd. Deze 144000 joden in Opb. 7 (het is trouwens geen letterlijk getal) komen opnieuw voor het voetlicht in Opb. 14, 1 en daar zij met het Lam op der berg Sion, op deze berg die zich blijkbaar in de hemel bevindt zingen zij het lied van Mozes en van ht Lam; zie Opb. 15, 1-3.

  De herder het Lam heeft hen geweid, Opb. 7, 15-17 zij behoren tot degene die in Opb. 20 deel hebben aan de eerste opstanding en samen met Jezus macht uitoefenen als de satan gebonden is. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (4)
  Bekijkt 4 van de 4 reacties: bekijk alles
  Age, het is beter om de tekst in te passen in het bestaande artikel.
  Geplaatst 06:21, 25 sep 2013
  Age, ikzelf zie 144.000 wel als letterlijk. Welke gronden heb je voor een niet-letterlijke uitleg?
  Geplaatst 06:21, 25 sep 2013
  Beste Kees ik reageer wellicht wat laat, maar hier is mijn reden.
  Uiteraard kan het getal 144000 letterlijk worden opgevat, ik ie het wel als gelovigen uit de Joden, maar vereenzelvig dit getal met de groet schare uit de rest van het hoofdstuk.
  Johannes hoort eerst de engel spreken over de 144000 en ziet deze groep in vers 9 f.f. een volgorde welke het boek vaker laat zien. De grote schare , zie ook Hd. 2, 6 f. komt uit de naties als een soort remigrant zoals Stefanus en daar is daar niet geboren.
  In Hd. 4, 24 f. krijgen we een beeld van hoe de lezers de aarde en alle volken zien, dit blijkt aardig plaatselijk te zijn, toch citeren zij Ps. 2. Dit beeld komt ook vaak in het boek bovendrijven.
  Geplaatst 10:02, 18 okt 2013
  De tekst van het artikel is overgezet onder een nieuwe titel 'Preteristische verklaring van Openbaring'. Enige commentaar hierboven is daarin verwerkt.
  Geplaatst 11:08, 6 feb 2017
  Bekijkt 4 van de 4 reacties: bekijk alles
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.