Pasen (chr.)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Meer informatie
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Pasen_(chr.)

  Pasen (Eng. Easter, Du. Ostern) is een hoogtijd in de christenheid waarin de opstanding van Jezus Christus wordt herdacht. In Nederland en België omvat Pasen twee feestdagen. De eerste dag valt op een zondag, omdat Jezus is opgestaan op de eerste dag van de week; de tweede dag valt dan ook op een maandag. Deze feestdagen berusten niet op een voorschrift in het Nieuwe Testament.

  Over het Bijbelse paasfeest, zie Pasen (Bijbel).

  Ongeveer de helft van alle Nederlanders weet (anno 2011) dat Pasen het feest is van de verrijzenis van de gekruisigde Christus[1].

  Sommige christenen grijpen het Paasfeest aan om het evangelie van Jezus’ overwinning over de dood te verkondigen. Door de zonde is de dood via Adam, de eerste mens, in de wereld gekomen. De laatste Adam, Jezus Christus, was zonder zonde en is plaatsvervangend aan het kruis gestorven en na drie dagen uit de doden opgestaan. Wie in Hem gelooft heeft eeuwig leven en zal leven, ook al is hij of zij gestorven.

  De viering van Pasen in Nederland laat sporen van een heidense traditie zien: paashaas, paaseieren, paastakken. De haas is een zinnebeeld van vruchtbaarheid en de eieren verbeelden het nieuwe leven. Met (kunst)eieren versierde paastakken komen voort uit de heiligeboomcultus van de Germanen[2].

  Evenals Kerstmis wordt ook de tijd van Pasen commercieel uitgebaat, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het volgende bericht van computerfabrikant HP:

  Beste lezer,
  Vanaf volgende week kun je weer heerlijk gaan genieten van de lente. En dat gaat zeker lukken met het Paasweekend dat eraan zit te komen. Heerlijk met z'n allen naar buiten op zoek naar paaseieren! Ook HP ziet er op z'n Paasbest uit met de HP Pavilion tx2000 in de schijnwerpers. Daarnaast kun je alles lezen over de nieuwe Photosmart D5360 printer met duplexmodule en nog veel meer.
  (Bron: Uit een commercieel bericht van HP, maart 2008)

  Meer informatie

  Over de oorsprong van de woorden 'Easter' (Engels) en 'Ostern' (Duits), zie Roger Patterson, Is de Name "Easter" of Pagan Origin?, AnswersInGenesis.org, 19 april 2011. 

  Voetnoten

  1. ↑ Dit blijkt uit de gegevens van onderzoeksbureau Kaski, 2011. 
  2. ↑ Palmzondag luidt einde vastentijd in, artikel op RefDag.nl, 29 maart 2010.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.