Petrus, zijn brieven.

Van $1

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  Eerste brief van Petrus: https://christipedia.miraheze.org/wi...ief_van_Petrus
  Tweede brief van Petrus: https://christipedia.miraheze.org/wi...ief_van_Petrus

   

  Auteur, geadresseerden en datering

  Zowel de 1e als de 2e brief van Petrus beginnen in vers 1 met de vermelding resp: " Petrus, een apostel van Jezus Christus" en "Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus."
   
  Petrus.jpgBij het schrijven van de eerste brief ontving Petrus hulp van Silvanus (Silas) 5:12. Aangezien Petrus deze brief specifiek geschreven heeft aan de gelovigen in Pontus, Galatië, Kapadocië, Asia en Bitynië, kunnen we aannemen dat deze brief pas rond 60 na Christus moet zijn geschreven, daar er voor die tijd nog geen christengemeentes waren in deze regio.
   
  Ook de tweede brief moet van de hand van Petrus zijn, hij was b.v. ooggetuige van de verheerlijking op de berg (1:17+18). Toch is de tweede Petrus brief één van de brieven waarvan het auteurschap van Petrus sterk in twijfel werd getrokken. Reden: verschillen in stijl tussen de eerste en tweede brief (kan eventueel veroorzaakt zijn door de inbreng van Silas in de eerste brief.) De sterke inhoudelijke overeenkomst met de Judasbrief was een ander argument, maar geen bewijs dat Petrus daarom niet de auteur zou zijn geweest. De Judasbrief kan ook teruggrijpen op de 2e Petrus brief, of beiden grepen terug op een oudere ons onbekende traditie. De apostel verwacht spoedig te sterven (1:13+14) wat er op wijst dat de brief vermoedelijk geschreven is omstreeks 65 na Christus. 
   
  De 1e brief schreef Petrus toen hij zich samen met Marcus in Babylon bevond, waar een uitgebreide Joodse gemeenschap woonde. Het is overigens ook mogelijk dat hij "Babylon"  gebruikte als een symbolische aanduiding voor de stad Rome.  Blijkens 4:3 was de 1e brief gericht aan christenen van niet Joodse afkomst. Aanleiding zijn de geloofsvervolgingen die de christenen in Klein Azië troffen.
   
  In de 2e brief wordt niet vermeld aan wie de brief is geadresseerd. Ook bevat deze geen aanwijzigen over de plaats waar de brief geschreven kan zijn.  Wel wordt in 3:1 verwezen naar een eerder geschreven brief, waarschijnlijk 1 Petrus. Als dat zo is, dan is de brief dus ook bestemd geweest voor de gelovigen in Klein Azië. De 2e Petrusbrief draagt het kenmerk van een afscheidsbrief.

  De boodschap.

  Doel van de 1e brief is het toerusten van de gelovigen voor het lijden dat hen als christenen te wachten staat. Hij roept hen op tot een geheiligde levenswandel, zodat aan ieder duidelijk zal zijn dat ze niet lijden vanwege eigen zonden. Lijden hoort bij het christenleven, ook Christus heeft voor ons geleden. Trouwens ook gelovigen elders worden vervolgd omwille van Christus.
   
  Daarnaast schrijft Petrus over maatschappelijke problemen als: houding t.o.v. de overheid, slavernij, het huwelijk en de onderlinge relaties binnen de gemeente. Hij roept op tot een nederige levenshouding.
   
  De 2e brief houdt sterke waarschuwingen tegen dwaalleraren in. Hun voornaamste kenmerk is ongebondenheid en normloosheid. Ze praten over geestelijke werkelijkheden, zonder er zelf enig benul van te hebben.
   
  Ook besteed Petrus ruime aandacht aan de wederkomst, hoewel mensen om hen heen spotten omdat die wederkomst uitblijft, dringt hij erop aan dat de gelovigen zich voorbereiden en standvastig zullen zijn, want de wederkomst zal totaal onverwachts komen. Om zich erop voor te bereiden wijst hij op het belang van de profetische geschriften.
   
  Beide brieven benaderen praktische zaken: een levensstijl die volkomen anders is dan die van de wereld, ook de betekenis van het profetische woord van God, juist in het kader van de wederkomst van Christus.

  Analyse.

  Globaal gaat de 1e brief over 3 zaken:
   
  1.     1:1-2:10          over de verlossing en levensheiliging.
   
  2.     2:11-3:12        over het gezag en huwelijk.
   
  3.     3:13-5:14        over het lijden en volharding.
   
   
  De 2e brief gaat eveneens over drie hoofdzaken:
   
  1.     1:1-21             aanmoediging om standvastig te blijven.
   
  2.     2:1-22             waarschuwing tegen dwaalleraren.
   
  3.     3:1-18             herinnering aan de wederkomst.
   
   
   
  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
  BestandGrootteDatumToegevoegd door 
   Petrus.jpg
  Beeld van Petrus op St. Pieterplein te Rome
  8.45 kB15:29, 14 jul 2011Andre WisseActies
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.