Pinksteren (chr.)

Van $1

  Inhoudsopgave
  Geen koppen

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wi...ksteren_(chr.)

  Pinksteren (Eng. pentecost; Du. Pfingsten; Fr. pentecôte) is een hoogtijd in de christenheid die in Nederland, België en vele andere landen twee dagen duurt. Het is een feest tot gedachtenis van de mededeling van de Heilige Geest aan de leerlingen van Jezus die op de Joodse pinksterdag in Jeruzalem bijeen waren. Op die dag daalde de Geest, gezonden door de verheerlijkte Heer Jezus, uit de hemel neer, maakte inwoning in de leerlingen en voegde hen samen tot één lichaam. Aldus werd de gemeente van Jezus Christus gesticht.

  Het woord “pinksteren” is afgeleid van het Griekse woord “pentèkostè” (=vijftig; Gr. pente = vijf) of “pentekostos” (=vijftigste) (vgl. Engels pentecost), dat “vijftig” betekent. Pinksteren begint op de vijftigste dag na Pasen.

  De datum van Pinksteren (eerste pinksterdag) wordt in het oosten volgens de Juliaanse en in het westen volgens de Gregoriaanse kalender berekend. Het gevolg hiervan is dat christenen in het oosten Pinksteren meestal op een andere zondag vieren dan christenen in het westen.

  Het Pinksterfeest stamt uit de Bijbel en de godsdienst van het Jodendom, waar het in Israël een oogstfeest was. Daar wordt het ook Wekenfeest genoemd, omdat het zeven weken na het feest van de Eerstelingsgarve (de eerste Paasdag in de christenheid) gevierd werd, zie art. Wekenfeest. De Israëlieten telden vijftig dagen, te beginnen op de dag van Eerstelingsgarve. De vijftigste dag valt op de dag na de zevende sabbat na Eerstelingsgarve. Er zijn dan 'zeven volkomen sabbatten' verstreken. 

  Het Wekenfeest is door God ingesteld voor Israël. Het Nieuwe Testament geeft de gelovigen in Jezus Christus, die niet onder de wet van Mozes zijn, geen gebod, aansporing of aanmoediging om het pinksterfeest te vieren. 
   

  Ruim helft Nederlanders weet niets van Pinksteren

  Ruim de helft van de Nederlanders weet niet wat Pinksteren van oorsprong betekent. Dat blijkt uit een NIPO-onderzoek in opdracht van de NCRV-gids. Met Pinksteren herdenken christenen dat de Heilige Geest neerdaalde op de discipelen van Jezus, waardoor die werden bezield om het evangelie te verkondigen. Iets minder dan de helft van de Nederlanders kent die betekenis. 41 Procent denkt dat Pinksteren te maken heeft met de opstanding van Jezus (Pasen) en 18 procent kiest voor de betekenis 'meifeest'. Driekwart van de Nederlanders (74 procent) zal met Pinksteren zeker niet naar een kerkdienst gaan. 13 Procent is dat wel van plan en 12 procent gaat misschien.

  Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 25 mei 2004

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.