Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON)

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wi...derland_(PEON)

  Het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON) is een landelijk orgaan dat scholen van bijbelgetrouw basis- en voortgezet onderwijs gelegenheid biedt voor contact, overleg, openbare discussie, advisering, beleidsontwikkeling, en initiatieven tot stichting van een evangelisch school steunt.

  De deelnemende scholen (‘PEON scholen’) willen hun bijbelgetrouw onderwijs combineren met eigentijds en goed onderwijs, waarbij de persoonlijke vorming van ieder uniek kind centraal staat.

  Het Evangelische Onderwijs is sinds 1998 een aparte stroming binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Op 24 maart 2003 vormde een delegatie vertegenwoordigers van schoolbesturen van evangelische basis scholen in De Bilt het landelijk Platform Evangelisch Onderwijs Nederland (PEON). Men wenste onder meer eenduidigheid tegenover de overheid. 

  Sindsdien hebben vele evangelische basisscholen in Nederland gebruik gemaakt van de kennis en steun van het PEON. 

  In de loop der jaren is de focus van het PEON verschoven van ondersteuning bij schoolstichting naar het bieden van gelegenheid aan bestuurders om kennis en ervaring te delen, samen nieuwe wegen te zoeken om het evangelisch onderwijs in Nederland verder uit te breiden en op bestuurlijk niveau samen te werken.

  Het PEON moet niet verward worden met de Stichting voor Evangelische Scholen (SVES), die een aantal scholen bestuurt. 

  Bron

  Artikel ‘Historie’ van het Platform Evangelisch Onderwijs Nederland, op PEON.nl, geraadpleegd 28 dec. 2014. 

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.