Pniël

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Bron
  2. 2. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Pniël

  PniëlPeniël of Pnuel is de plaats bij de rivier de Jabbok waar Jacob streed met God. De naam Pniël, door Jacob aan die plaats gegeven, betekent "Aangezicht van God". Als persoonsnaam komt Pniël voor in 1 Kron. 4:4; 8: 25.

  Pniël is een plaats een gene zijde van de Jordaan, aan een veer of een doorwaadbare grond van de leek Jabbok, bekend door de worsteling van Jakob met de Engel, en het omverwerpen van de toren van Pniël door Gideon, Gen.32: 25, 31; Richt. 8: 9, 17.

  De naam betekent "Aangezicht van God", "Gods aanschijn" van het oude enkelvoud pani of pané, 'aangezicht' en El, 'God'. 

  Ge 32:30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniel: Want, [zeide] [hij] ik heb God gezien [van] aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.
  (SV)

  Jabbok_kaart-Wolters.jpg

  Kaart [1]: Pniël bij de Jabbok.
  (Klik op de kaart om in te zoomen.)
   

  Reizen van Jacob (Access Foundation).jpg

  Kaart[2] : Op zijn terugreis naar het beloofde land komt Jabob bij de plaats Pnuel (Pniël)

  Bron

  S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Peniël. Hieruit is op 6 dec. 2013 tekst genomen en verwerkt. Van Ronkel was destijds hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.

  Voetnoten

  1. ↑ Uitsnede van een oude schoolatlaskaart 'Palestina'. De oorspronkelijke kaart is gemaakt door het Cartografisch Instituut Wolters.
   Kaart: de reizen van Jacob
  2. ↑ Bron: Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. Gebruiksvergunning: non-commercial, attribution.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.