Pond

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoot

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Pond

  Een pond is in het Nieuwe Testament de Hebreeuwse mine (ca. 500-600 gram)[2] of de Romeinse libra (ca. 330 gram)[1].

  ‘Pond’ is in de Statenvertaling meestal de vertaling van het Hebreeuwse mine. Alleen in Joh. 12:3 en Joh. 19:39 staat ‘pond’ voor de Romeinse libra. Het Griekse woord in die beide versen is λιτρα, ‘litra. Dit woord is van Latijnse oorsprong en komt van libra. Het Nederlandse 'liter' is verwant met het Griekse 'litra'. 

  Het Griekse woord litra komt in het Nieuwe Testament twee maal voor (Joh. 12:3 en 19:39). Maria zalfde de voeten van de Heer Jezus met een pond nardusbalsem, dat is 1/3 kilogram.

  Joh 12:3 Maria dan nam een pond balsem van onvervalste, kostbare nardus, zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af; en het huis werd met de geur van de balsem vervuld. (TELOS)

  Nicodemus bracht balsem met een gewicht ongeveer 100 pond (litra), dat is 100 x 330 = 33.000 gram = 33 kg!

  Joh 19:39 En ook Nicodemus, die eerst ‘s nachts tot Hem was gekomen, kwam met een mengsel van mirre en aloe, ongeveer honderd pond. (TELOS)

  De Nieuwe Bijbelvertaling heeft in dit laatste vers het Griekse woord ‘litra’ overgenomen.

  Joh 19:39 Nikodemus, die destijds ‘s nachts naar Jezus toe gegaan was, kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. (NBV2004)

  Voetnoot

  1. ↑ Aldus het Nederlands Bijbelgenootschap op www.DeBijbel.nl, geraadpleegd op 8 jan. 2016. De TELOS-vertaling geeft voor de libra op: ca. 327,5 gram. Het Grieks-Nederlandse lexicon in de Online Bible (uitgave 2014), heeft voor de libra ca. 340 gram. 
  2. ↑ Aldus het Nederlands Bijbelgenootschap op www.DeBijbel.nl, geraadpleegd op 8 jan. 2016.

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.