Pontus

Van $1

  Inhoudsopgave
  1. 1. Voetnoten

  Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
  laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:
   
  https://christipedia.miraheze.org/wiki/Pontus

  Pontus was een landstreek in Klein-Azië. In 63 v.Chr. was Pontus met de aangrenzende streek Bithynië samengegaan in de Romeinse provincie Pontus en Bithynië. Pontus wordt op drie plaatsen in de Schrift genoemd (Hand 2:9; 18:2; 1 Petr. 1:1).

  Paulus_reis_naar_Rome-Access_Foundation.jpg

  Kaart: de provincie Pontus en Bithynië lag in het noord-westen van het huidige Turkije[1]

   

  In Pontus bevonden zich Joodse gemeenten in de ‘verstrooiing’. Joden uit Pontus hoorden op de Pinksterdag de Geestvervulde gelovigen spreken:

  Hnd 2:8 Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn?
  Hnd 2:9 Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamie, Judea en Kappadocie, Pontus en Asia,
  Hnd 2:10 Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libie bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen, zowel Joden als proselieten,
  Hnd 2:11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.

  (TELOS)

  Uit Pontus afkomstig was Aquila, een vriend van de apostel Paulus.

  Hnd 18:2 En hij (=Paulus) vond een Jood genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italie was gekomen, met zijn vrouw Priscilla;…
  (TELOS)

  Ook in Pontus kwam het christendom. De apostel Petrus schreef zijn eerste brief aan, onder andere, gelovigen in Pontus.

  1Pe 1:1  Petrus, apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatie, Kappadocie, Asia, en Bithynie,
  (TELOS)

  Voetnoten

  1. ↑ Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.
   

  (Verrijk Christipedia door uw/jouw kennis of informatie toe te voegen en help mee om de tekst te verbeteren).
    

  Labels: (Bewerk labels)
  • Geen labels
   
  Reacties (0)
  U moet inloggen om een reactie te geven.

   
  Powered by MindTouch Core
  Verrijk Christipedia door informatie toe te voegen.
  Help mee de tekst te verbeteren. Zie Meedoen.